ΠΡΟΣΟΧΗ

 

 

Προς όλους τους φοιτητές του Τμήματος που φοιτούν ως το 7ο εξάμηνο σπουδών :

 

 

Σε λίγες μέρες αναμένεται οδηγία του Υπουργείου  Οικονομικών για να αρχίσει η έκδοση των βεβαιώσεων για τα 1000€.Θα χρειαστεί οι σπουδαστές να γνωρίζουν το συνολικό οικογενειακό τους εισόδημα.

 

Για αυτό κάθε σπουδαστής να επικοινωνήσει με τους δικούς του και να ξέρει οπωσδήποτε το ύψος του συνολικού οικογενειακού του εισοδήματος.

 

Π.χ. Για έναν Σπουδαστή που το συνολικό του εισόδημα είναι 23.584€ ή θα δήλωση το ακριβές εισόδημα του : «….. το εισόδημα μου είναι 23.584€»

 

ή αν δεν θυμάται ακριβώς το νούμερο αρκεί να ξέρει  το ύψος του εισοδήματος και να δηλώσει : « Το συνολικό μου εισόδημα δεν ξεπερνά τα 24.000€»