Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Προς τους σπουδαστές του Τμήματος:

 

Α)  Το σπουδαστικό έτος παρατείνεται για μια (01) βδομάδα.

Επομένως η εξεταστική περίοδος θα αρχίσει από τις 18/06/07 και θα διαρκέσει δύο (02) βδομάδες.

      Η βδομάδα εξέτασης των εργαστηρίων θα είναι από 11/06/07 ως    15/06/07.

 

Β)  Για το μάθημα «Ευρωπαϊκοί Θεσμοί» δε θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις. Οι σπουδαστές που έχουν επιλέξει το παραπάνω μάθημα μπορούν να εξεταστούν στο μάθημα «Εργατικό Δίκαιο».

 

Γ)  Σε ότι αφορά το λεγόμενο «Έβδομο προαιρετικό μάθημα» υπάρχει πιθανότητα να απαιτείται από το επόμενο εξάμηνο. Επομένως όσοι σπουδαστές επιθυμούν καλό είναι να το περάσουν προς αποφυγή απροόπτων.

 

 

                                                                                         

 

                  

 

                                               ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ