skip to main content

Σπουδαστικά Θέματα - Σπουδές
Διάρκεια και Οργάνωση Σπουδών
Το Ακαδημαϊκό Έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 5η Ιουνίου του επομένου. Το εκπαιδευτικό έργο που συντελείται σε ένα ακαδημαϊκό έτος διαρθρώνεται χρονικά σε δύο αυτοτελείς διδακτικές περιόδους, τα διδακτικά εξάμηνα: το χειμερινό εξάμηνο και το εαρινό εξάμηνο.
Κάθε διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει 15 πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία και από δύο εξεταστικές περιόδους, διάρκειας δύο εβδομάδων η καθεμία. Η δεύτερη εξεταστική περίοδος για το εαρινό εξάμηνο γίνεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου του επόμενου διδακτικού έτους. Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης των εξαμήνων καθορίζονται από το Συμβούλιο του ΤΕΙ.
Το εξάμηνο αποτελεί τη χρονική περίοδο ολοκλήρωσης του διδακτικού έργου του μαθήματος και τη χρονική περίοδο για τον καθορισμό του ελάχιστου χρόνου σπουδών. Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης για την ολοκλήρωση των σπουδών στο ΤΕΙ ορίζεται σε οκτώ (8) εξάμηνα πραγματικής φοίτησης, από την πρώτη εγγραφή του σπουδαστή. Σπουδαστές που εγγράφονται σύμφωνα με το νόμο ή με απόφαση του Ι.Τ.Ε σε άλλο από το 1ο εξάμηνο σπουδών μπορούν να αποφοιτήσουν σε λιγότερα εξάμηνα. Σε καμία όμως περίπτωση δεν είναι δυνατή η λήψη πτυχίου με πραγματική φοίτηση για περίοδο μικρότερη από τέσσερα εξάμηνα. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική για όλα τα μαθήματα. Σε περίπτωση αποτυχίας το μάθημα επαναλαμβάνεται.
Απόκλιση από τις παραπάνω αναφερόμενες ρυθμίσεις του νόμου είναι δυνατή σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο με απόφαση του συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. και έγκριση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε κάθε περίπτωση, εάν ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι για οποιονδήποτε λόγο μικρότερος από τα δύο τρίτα του προβλεπόμενου στο πρόγραμμα σπουδών για όλο το διδακτικό εξάμηνο, το μάθημα αυτό θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε.

Σπουδαστική Ιδιότητα

Η σπουδαστική ιδιότητα αποκτάται με την εγγραφή στο Τ.Ε.Ι. και διατηρείται μέχρι τη λήψη του πτυχίου. Είναι δυνατή η αναστολή της φοίτησης για ένα ή δύο εξάμηνα με αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το αντίστοιχο τμήμα και μετά από έγκριση από τα συλλογικά όργανα του οικείου τμήματος. Κατά τη διάρκεια της αναστολής της φοίτησης αίρεται η σπουδαστική ιδιότητα και αναστέλλονται όλα τα σχετικά δικαιώματα του φοιτητή πλην της χρήσης των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων. Η σπουδαστική ιδιότητα αποκτάται ξανά με νέα αίτηση του ενδιαφερομένου.

Εγγραφή

Η εγγραφή των πρωτοεισαγωμένων σπουδαστών που πέτυχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις γίνεται στο κάθε τμήμα σε προθεσμίες που ανακοινώνει το ΥΠΕΠΘ και με τα δικαιολογητικά που ορίζει ο νόμος και τα τμήματα.
Οι εγγραφές των σπουδαστών των ειδικών κατηγοριών γίνονται με βάση τα δικαιολογητικά, τις διαδικασίες και τις προθεσμίες που προβλέπονται από το νόμο για κάθε συγκεκριμένη κατηγορία.

Ενδεικτικό και Ατομικό Πρόγραμμα Σπουδών

Τα προγράμματα σπουδών των τμημάτων του ΤΕΙ καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1404/1983 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2916/2001.
Το πρόγραμμα σπουδών κάθε τμήματος οδηγεί στη λήψη ενιαίου πτυχίου. Τα μαθήματα που διδάσκονται σε κάθε Τμήμα του ΤΕΙ διακρίνονται σε γενικά υποχρεωτικά, κατεπιλογή υποχρεωτικά και προαιρετικά. Το πρόγραμμα σπουδών κάθε Τμήματος καθορίζεται (και αναθεωρείται κάθε τρία σπουδαστικά έτη) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τμήματος με βάση το αντίστοιχο περιεχόμενο σπουδών, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών κάθε Τμήματος που συγκροτείται με απόφαση του Προϊσταμένου του Τμήματος, και η οποία κωδικοποιεί τις προτάσεις των διαφόρων επιστημονικών εκπαιδευτικών και διδακτικών φορέων του Τμήματος. Με τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους τα Τμήματα ανακοινώνουν το πρόγραμμα σπουδών του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.

Δήλωση Μαθημάτων

Στην αρχή κάθε διδακτικού εξαμήνου οι φοιτητές υποχρεούνται να υποβάλλουν – σε προθεσμίες που καθορίζονται από το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. – δήλωση επιλογής μαθημάτων, που περιλαμβάνει τα μαθήματα που συνθέτουν το ατομικό πρόγραμμα σπουδών τους. Η υποβολή δήλωσης επιλογής μαθημάτων αποτελεί βασική και απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του σπουδαστή στις εξαμηνιαίες εξετάσεις των μαθημάτων που επέλεξε, καθώς και για την παροχή των αντίστοιχων συγγραμμάτων. Η υποβολή δήλωσης επιλογής μαθημάτων σε κάθε διδακτικό εξάμηνο αποτελεί κατ’ ουσία ανανέωση εγγραφής στο εξάμηνο για τον κάθε σπουδαστή.

Συγγράμματα

Στους σπουδαστές χορηγούνται δωρεάν διδακτικά βιβλία, σημειώσεις και βοηθήματα για κάθε μάθημα που ο σπουδαστής έχει συμπεριλάβει στη δήλωσή του.
Η διαδικασία που ακολουθείται για τη διανομή των συγγραμμάτων κάθε διδακτικού εξαμήνου ορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. και ο σπουδαστής ενημερώνεται με σχετική ανακοίνωση από τη Γραμματεία του Τμήματός του.

Εξετάσεις – Βαθμολόγηση

Οι εξαμηνιαίες εξετάσεις διεξάγονται γραπτά (ή προφορικά σε ορισμένες περιπτώσεις) στο τέλος κάθε εξαμήνου. Σύμφωνα με το νόμο η αποτυχία σπουδαστή στις εξετάσεις σε εξαμηνιαία μαθήματα (και στις δύο εξεταστικές περιόδους) συνεπάγεται άμεσα την επανάληψη του εξαμηνιαίου μαθήματος σε επόμενο εξάμηνο.
Οι εξετάσεις διεξάγονται σύμφωνα με προγράμματα που ανακοινώνονται από τις Γραμματείες των Τμημάτων.
Η βαθμολογία του σπουδαστή σε κάθε μάθημα καθορίζεται από τον διδάσκοντα, ο οποίος υποχρεούται να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή προφορικές εξετάσεις ή και να στηριχθεί σε ενδιάμεσες εκπαιδευτικές διαδικασίες (π.χ. ασκήσεις, προόδους, εργασίες, μελέτες κλπ.)
Η τελική βαθμολογία κάθε μαθήματος εκφράζεται σε βαθμολογική κλίμακα 0 – 10 χωρίς τη χρήση κλασματικού μέρους και με βάση επιτυχίας τον βαθμό πέντε (5).

Υποτροφίες – Βραβεία

Η φοίτηση σε όλα τα Τ.Ε.Ι. είναι άνευ διδάκτρων για τους Έλληνες σπουδαστές.
Για ιδιαίτερα επιμελείς σπουδαστές, οι οποίοι αρίστευσαν κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις ή κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, διατίθεται σε κάθε Τμήμα ένας αριθμός βραβείων και υποτροφιών από το ΥΠΕΠΘ, το ΙΚΥ και άλλους φορείς.
Υποτροφίες, βραβεία καθώς και χορήγηση επιστημονικών βιβλίων στο γνωστικό αντικείμενο των σπουδών του σπουδαστή, παρέχονται στους διακριθέντες με κριτήριο την επίδοσή τους και την οικονομική τους κατάσταση, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις κείμενες σχετικές διατάξεις.

Πτυχίο

Ο σπουδαστής ενός Τμήματος ανακηρύσσεται πτυχιούχος όταν: α) έχει παρακολουθήσει με επιτυχία όλα τα υποχρεωτικά, κατ’ επιλογή υποχρεωτικά και τα τυχόν προαιρετικά μαθήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού σπουδών και του εσωτερικού κανονισμού, β) έχει εγκριθεί η πτυχιακή του εργασία και γ) έχει περατώσει την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα.

Πρακτική Άσκηση (Περισσότερες πληροφορίες)

Σημαντικό τμήμα των σπουδών των σπουδαστών του Τ.Ε.Ι. είναι η πρακτική άσκηση, η οποία πραγματοποιείται σε φορείς του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα. Προσφέρει στους σπουδαστές σχετική εμπειρία με το αντικείμενο των σπουδών τους και επαφή με την επαγγελματική πραγματικότητα.
Η πρακτική άσκηση έχει εξάμηνη διάρκεια, περιλαμβάνεται στα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών, χορηγεί διδακτικές μονάδες και καταλαμβάνει το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα Τμήματα που έχουν εντάξει την πρακτική άσκηση στα προγράμματα σπουδών τους σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό κάθε Τμήματος.

Πτυχιακή Εργασία

Στα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. ως υποχρεωτικό μάθημα για τους τελειόφοιτους στο Πρόγραμμα Σπουδών τους έχει ενταχθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η  πτυχιακή εργασία. Η πτυχιακή εργασία προσφέρει την χρονικά τελευταία δυνατότητα αξιολόγησης αλλά και αυτό-αξιολόγησης των σπουδαστών σχετικά με τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν και ανέπτυξαν στις προπτυχιακές σπουδές τους. Σε συνεργασία με τον επόπτη διδάσκοντα αλλά και τα άλλα δύο μέλη της επιτροπής που έχει την επιστημονική ευθύνη για την εκπόνησή της, οι σπουδαστές δοκιμάζουν την επιστημονική τους σκέψη σε ένα θέμα που τους ενδιαφέρει, προκειμένου να συνθέσουν ένα επιστημονικό κείμενο που να επιδεικνύει δεξιότητες βιβλιογραφικής ανασκόπησης, δεξιότητες σχεδιασμού και διεξαγωγής επιστημονικής έρευνας με βάση τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις που διδάχθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, αλλά κυρίως ικανότητες αποσαφήνισης της θεωρητικής τους θέσης καθώς και κριτικής αυτής της θέσης σε θεωρητικό η και μεθοδολογικό επίπεδο.

Ξένες Γλώσσες

Η επαρκής γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας (στο Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων είναι δύο γλώσσες υποχρεωτικές) από αυτές που διδάσκονται στο Τ.Ε.Ι. είναι υποχρεωτική για τη λήψη πτυχίου. Οι ξένες γλώσσες που διδάσκονται είναι αγγλικά (Λαμία, Καρπενήσι, Άμφισσα), τα γαλλικά (Άμφισσα), τα γερμανικά (Άμφισσα) και τα ιταλικά (Άμφισσα). Οι σπουδαστές δηλώνουν την/τις ξένη/ες γλώσσα/ες με την δήλωση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών τους.
Όσοι από τους σπουδαστές έχουν αναγνωρισμένο δίπλωμα μιας από τις παραπάνω ξένες γλώσσες που συμπεριλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματός τους, μπορούν να ζητήσουν ισοτιμία και να απαλλαγούν από την εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Τη διδασκαλία των ξένων αναλαμβάνει ειδικό διδακτικό προσωπικό του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου που διέπει τη λειτουργία των Τ.Ε.Ι.

Copyright © 2003 - 2004  - T . Ε . Ι .  Λ α μ ί α ς