Γραμματεία Ηλεκτρονικής 22310-60122
22310-60139
22310-60197
Γραμματεία Ηλεκτρολογίας 22310-60127
22310-60218
22310-60219
Γραμματεία Πληροφορικής 22310-60167
22310-60169
22310-60168
Γραμματεία Φυσικοθεραπείας 22310-60176
22310-60177
Γραμματεία Νοσηλευτικής 22310-60142
22310-60198
Οικονομική Υπηρεσία 22310-60105
22310-60109
22310-60156
22310-60157
22310-60158
22310-60159
Ειδικός Λογαριασμός 22310-60123
22310-60110
Τμήμα Μελετών κατασκευών 22310-60120
Τεχνική Υπηρεσία 22310-60115
22310-60170
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου 22310-60175
22310-60121
Μηχανογράφησης & Στατιστικής 22310-60161
22310-60160
Γραφείο Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων 22310-60119
22310-60163
Σπουδαστική Μέριμνα 22310-60166
22310-60149
Διεύθυνση Βιβλιοθήκης 22310-60173
22310-60172
Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων 22310-60104
22310-60143
22310-60145
Νομική Υπηρεσία 22310-60223
Γραφείο Διασύνδεσης 22310-60196
Τμήμα Γραμματειών & Διεκπεραιώσεων 22310-60108
22310-60201
22310-60152
Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων 22310-60125
Τμήμα Ξένων Γλωσσών 22310-60215