ΜΗΝΥΜΑ   ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητέ επισκέπτη,

το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας, ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης, έχει ως κυρίαρχο στόχο την παροχή ανώτατης Τεχνολογικής  εκπαίδευσης άμεσα συνδεδεμένης με την τοπική κοινωνία και ως όραμα τη μετατροπή του σε μοχλό ανάπτυξης και γέφυρας για τη μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας. Η επιχειρησιακή του δράση προδιαγράφεται από ένα στρατηγικό σχέδιο που συντάσσεται μετά την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

Οι στρατηγικοί στόχοι του ιδρύματος συνοψίζονται στην παραγωγή στελεχών υψηλής ποιότητας, καθώς και στην παραγωγή τεχνογνωσίας άμεσα συνδεδεμένης με την παραγωγική διαδικασία. Η έντονη και ταχεία δραστηριοποίηση ως κυρίαρχη στρατηγική επιλογή επικεντρώνεται στην αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών, στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή καθώς και στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος.

Στα πλαίσια της ευρείας δραστηριοποίησης του Ιδρύματός μας, σας καλωσορίζουμε στις ιστοσελίδες μας όπου ελπίζουμε ότι θα βρείτε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που αναζητάτε.

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος

Ντίνος Αναστασίου
Καθηγητής