ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ Δ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΏΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ / Ε.Ε.Μ.

(που διαθέτουν τα τυπικά & ουσιαστικά προσόντα του εδαφ. β της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 1404/83)

 
 
 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ή ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 α/α
 ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι
Φ/Θ ΣΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ
 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ
Φ/Θ ΣΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ
Φ/Θ ΣΤΟ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ
Φ/Θ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΕΣ
1

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 
2
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 
 ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 
3
 ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 
 ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 
4
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
 
ΛΑΜΙΑ …… /……… / ………
 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
 

(Υπογραφή & Ονοματεπώνυμο μελών)