ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ Γ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΛΗΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΏΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ / Ε.Ε.Μ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ
ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ……………………………………….
 
 α/α
 ΟΝΟΜΑ & ΕΠΩΝΥΜΟ
 ΠΤΥΧΙΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΕΡΓΑΣΙΑ*
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* (Α) Άνεργος, (ΙΥ) Ιδιωτικός Υπάλληλος, (ΕΕ) Ελεύθερος Επαγγελματίας, (ΜΔΥ) Μόνιμος Δημόσιος Υπάλληλος (ΜΜΔΥ) Μη μόνιμος Υπάλληλος Δημοσίου, (ΥΕΔΤ) Υπάλληλος Ευρύτερου Δημ. Τομέα

 
 
ΛΑΜΙΑ …… /……… / ………
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
 

(Υπογραφή & Ονοματεπώνυμο μελών)