ΕΝΤΥΠΟ Α 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Μ.

 
Α.  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
α/α
Γνωστικό Αντικείμενο
Αριθμός Θέσεων
Μαθήματα
Αριθμός Ωρών
1
Κλινική Νοσηλευτική
3
1. Νοσηλευτική Ι (Θ)

2. Νοσηλευτική ΙΙ (Θ)

3. Νοσηλευτική ΙΙΙ (Θ)

4

3

8

ΣΥΝΟΛΟ

15

2
Καρδιοαναπνευστική Φυσικοθεραπεία
1
1. Φυσικοθεραπεία στο αναπνευστικό

2. Κλινική Άσκηση ΙΙ

3. Φυσικοθεραπεία στο Κυκλοφορικό

2

10

3

ΣΥΝΟΛΟ

15

3
 
 
1.

2.

3.

 
 
 
 
 
 
 
Β.  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
α/α
Ειδικότητα
Αριθμός Θέσεων
Μαθήματα
Αριθμός Ωρών
1
Νοσηλευτική
5
Νοσηλευτική Ι (Ε)
15

ΣΥΝΟΛΟ

15

2
Φυσικοθεραπεία
2
1. Κλινική Άσκηση ΙΙ (Ε)

2. Ειδ. Τεχνικές Κινητοποίησης (Ε)

9

6

ΣΥΝΟΛΟ

15

3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γ.  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Μ.)
α/α
Ειδικότητα
Αριθμός Θέσεων
Μαθήματα
Αριθμός Ωρών
1
Αγγλική Γλώσσα
1
1. Αγγλικά Ι (Νοσηλευτικής)

2. Αγγλικά ΙΙ (Ηλεκτρολογίας)

3. Αγγλικά Ι (Ηλεκτρονικής)

8

4

4

ΣΥΝΟΛΟ

  15

2
Φυσική Αγωγή
2
1. Ποδόσφαιρο
15

ΣΥΝΟΛΟ

  15

3
Φυσική Αγωγή
1
1. Τοξοβολία
3

ΣΥΝΟΛΟ

  3