ΕΝΤΥΠΟ Γ

ΑΙΤΗΣΗ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ : ………………………………..
ΟΝΟΜΑ : ……………………………………

ΙΔΙΟΤΗΤΑ : …………………………………

Δ/ΝΣΗ : ………………………………………

ΠΡΟΣ : ………………………………… 

…………………………………

ΛΑΜΙΑ …….. /…….. /…………

Παρακαλώ να εγκρίνεται την φωτοαναπαραγωγή
των συμπληρωματικών σημειώσεων που σας υποβάλλω ως εξής

ΘΕΜΑ : «Φωτοαναπαραγωγή συμπληρωματικών Σημειώσεων»

Τίτλος : ………………………………….

Αριθμός Σελίδων : ………………………

Αριθμός Αντιτύπων : …………………….

 

Οι αιτούμενες σημειώσεις κρίνονται αναγκαίες για …………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

(σφραγίδα, υπογραφή, ημερομηνία)

και δεν καλύπτονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες με τα εκπαιδευτικά βοηθήματα που έχουν ήδη διανεμηθεί στους φοιτητές.

 

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ