ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ)

ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Δ/νση: 3ο χλμ. Π.Ε.Ο.Λαμίας-Αθηνών

Τηλέφωνο: 22310- 28383

FΑΧ: 22310-28383

Λαμία

  ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑ : «Παραγγελία Προμήθειας Διδακτικών Βιβλίων»

Σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 295/13-03/2003. Απόφασης του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, που αφορά την Προμήθεια Διδακτικών Βιβλίων του εμπορίου για διανομή στους φοιτητές, παρακαλούμε όπως μας προμηθεύσετε τα Διδακτικά Βιβλία που αναγράφονται στον Πίνακα που ακολουθεί. Σας ενημερώνουμε ότι τα βιβλία πρέπει να παραδοθούν μέχρι τέλος Αυγούστου, εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην Αποθήκη Διδακτικών Βιβλίων & Σημειώσεων της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας και να συνοδεύονται υποχρεωτικά από τιμολόγια αγοράς αγαθών.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

α/α

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 ΤΙΜΗ

 ΣΕ

 ΕΥΡΩ

ΦΕΚ

ΑΝΤΙΤΥΠΑ

Συνολικό

 Κόστος με

ΦΠΑ

1

             

2

             

3

             

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

 

Εσωτερική διανομή:

1.      Τμήμα Εκδόσεων & Βιβλιοθήκης

2.      Αποθήκη Βιβλίων & Σημειώσεων

 

Η/Ο Προϊσταμένη/ος του

Τμήματος Εκδόσεων & Βιβλιοθήκης