ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 
ΣΧΟΛΗ ΕΝΤΥΠΟ Α
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ για το Ακαδ. Έτος 200..-200..
  ΚΩΔ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Θ

Ε

Τίτλος Βιβλίου ή Σημειώσεων

Συγγραφέας

Εκδόσεις

Τιμή

ΦΕΚ

Αντίτυπα

Συνολικό Κόστος με ΦΠΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ Α’

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

ΕΞΑΜΗΝΟ Β’

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

ΕΞΑΜΗΝΟ Γ’

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

ΕΞΑΜΗΝΟ Δ’

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

ΕΞΑΜΗΝΟ Ε’

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ’

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

ΕΞΑΜΗΝΟ Ζ’

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 ΛΑΜΙΑ ……/……./200… Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ