skip to main content

  Τελευταία Νέα
2011-09-30 11:13:41-Δικαιολογητικά για την εγγραφή νεοεισαχθέντων ακαδημαϊκού έτους 2011-12.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-12.

Με την παρούσα αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή (12 με 30 Σεπτεμβρίου) των επιτυχόντων – εισαγομένων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, ως ακολούθως:
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγομένων στον αριθμό εισακτέων με το σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄ ή ΕΠΑΛ-Α΄ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
-Αίτηση για εγγραφή.
-Τίτλος απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου αποφοίτησης ή νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών.
-Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
-Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
- Εκτός των παραπάνω, και μόνο όσοι πέτυχαν από το Γενικό Λύκειο και ΕΠΑΛ - ΟΜΑΔΑ Β΄ (90% και 10%) υποβάλλουν και νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης (ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΟΤΕ Η ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ).
Κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή, οι εισαχθέντες πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.

Επιπλέον απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγομένων στις θέσεις εισακτέων πέραν του καθορισθέντος αριθμού εισακτέων για όσους εισήχθησαν με τις ειδικές περιπτώσεις των πολυτέκνων, των τριτέκνων και των κοινωνικών κριτηρίων.
Τα επιπλέον δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση εισακτέων πέραν του καθορισθέντος αριθμού εισακτέων για όσους εισήχθησαν με τις ειδικές περιπτώσεις i)των πολυτέκνων, ii) των τριτέκνων και iii) των κοινωνικών κριτηρίων είναι τα εξής:

i) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ ΑΥΤΩΝ
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που έχει εκδοθεί κατά την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου, δηλαδή τους μήνες Απρίλιο ως και Ιούλιο 2011.
β) Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), που έχει εκδοθεί κατά την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου, δηλαδή τους μήνες Απρίλιο ως και Ιούλιο 2011, από το οποίο προκύπτει ρητά η κατηγορία στην οποία εμπίπτει, από τις υπό στοιχείο 1 έως 4 κατηγορίες πολυτέκνου (βλ. παρακάτω).
γ) Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσίας ή λογαριασμός κοινής ωφελείας ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 από το/την οποίο/α να προκύπτει/να δηλώνεται ο τόπος μόνιμης και κύριας κατοικίας των γονέων των υποψηφίων, οι οποίοι έχουν την επιμέλεια αυτών ή της οικογενείας των ίδιων των υποψηφίων (οικογένεια με σύζυγο ή και με ανήλικα τέκνα), εάν πρόκειται για ενηλίκους.
δ) Επικυρωμένο Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος φόρου εισοδήματος* του προηγούμενου της εισαγωγής τους οικονομικού έτους, από το οποίο θα προκύπτει το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, Ο έλεγχος της υπέρβασης ή μη του προβλεπόμενου ποσού θα γίνεται μόνο για τα τμήματα που εδρεύουν στην Περιφέρεια Αττικής και στο νομό Θεσσαλονίκης. Στα υπόλοιπα τμήματα που εδρεύουν εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, δεν θα υποβληθεί καθόλου (και ως εκ τούτου δεν θα ελεγχθεί) το Εκκαθαριστικό σημείωμα, αφού για αυτά τα τμήματα δεν υπάρχει εισοδηματικό όριο.

ii) «ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ»: τα υπό στοιχεία α΄,γ ΄και δ΄ της ανωτέρω περίπτωσης i., δηλαδή :
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που έχει εκδοθεί κατά την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου, δηλαδή τους μήνες Απρίλιο ως και Ιούλιο 2011
γ) Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσίας ή λογαριασμός κοινής ωφελείας ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 από το/την οποίο/α να προκύπτει/να δηλώνεται ο τόπος μόνιμης και κύριας κατοικίας των γονέων των υποψηφίων, οι οποίοι έχουν την επιμέλεια αυτών ή της οικογενείας των ίδιων των υποψηφίων (οικογένεια με σύζυγο ή και με ανήλικα τέκνα), εάν πρόκειται για ενηλίκους.
δ) Επικυρωμένο Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος φόρου εισοδήματος* του προηγούμενου της εισαγωγής τους οικονομικού έτους, από το οποίο θα προκύπτει το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα. Ο έλεγχος της υπέρβασης ή μη του προβλεπόμενου ποσού θα γίνεται μόνο για τα τμήματα που εδρεύουν στην Περιφέρεια Αττικής και στο νομό Θεσσαλονίκης. Στα υπόλοιπα τμήματα που εδρεύουν εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, δεν θα υποβληθεί και σαφώς δεν θα ελεγχθεί το Εκκαθαριστικό σημείωμα, αφού για αυτά τα τμήματα δεν υπάρχει εισοδηματικό όριο.

iii) «ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ: τα υπό στοιχεία α΄, γ΄ και δ΄ της ανωτέρω περίπτωσης i, δηλαδή:
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που έχει εκδοθεί κατά την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου, δηλαδή τους μήνες Απρίλιο ως και Ιούλιο 2011
γ) Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσίας ή λογαριασμός κοινής ωφελείας ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 από το/την οποίο/α να προκύπτει/να δηλώνεται ο τόπος μόνιμης και κύριας κατοικίας των γονέων των υποψηφίων, οι οποίοι έχουν την επιμέλεια αυτών ή της οικογενείας των ίδιων των υποψηφίων (οικογένεια με σύζυγο ή και με ανήλικα τέκνα), εάν πρόκειται για ενηλίκους.
δ) Επικυρωμένο Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος φόρου εισοδήματος* του προηγούμενου της εισαγωγής τους οικονομικού έτους, από το οποίο θα προκύπτει το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα. Ο έλεγχος της υπέρβασης ή μη του προβλεπόμενου ποσού θα γίνεται μόνο για τα τμήματα που εδρεύουν στην Περιφέρεια Αττικής και στο νομό Θεσσαλονίκης. Στα υπόλοιπα τμήματα που εδρεύουν εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, δεν θα υποβληθεί και σαφώς δεν θα ελεγχθεί το Εκκαθαριστικό σημείωμα, αφού για αυτά τα τμήματα δεν υπάρχει εισοδηματικό όριο.


και για κάθε υποπερίπτωση των ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ που θα διευκρινίζει ο νεοεισαχθείς στη γραμματεία, επί πλέον έλεγχος δικαιολογητικών (υποπεριπτώσεις Α ή Β) ή επιπλέον δικαιολογητικά (υποπεριπτώσεις Γ ή Δ), ως ακολούθως:

Α. Γι΄ αυτούς που έχουν αδελφό ή αδελφή, που φοιτά σε πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή την ΑΣΠΑΙΤΕ καθώς και στις ΑΣΤΕ του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας γονέων (Η πόλη φοίτησης να είναι εκτός του νομού της μόνιμης κατοικίας)
- από το υπό στοιχείο α΄ της περίπτωσης i Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που έχει εκδοθεί κατά την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου, δηλαδή τους μήνες Απρίλιο ως και Ιούλιο 2011, να προκύπτει και να ελέγχεται ότι δεν έχουν συμπληρώσει το 26ο έτος ηλικίας κατά την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου, τόσο ο νεοεισαχθείς όσο και ο/η αδερφός/ή που ήδη σπουδάζει σε άλλη πόλη.
-Βεβαίωση Τμήματος ή Σχολής από την οποία προκύπτει η φοιτητική ή σπουδαστική ιδιότητα προπτυχιακών σπουδών του/της αδελφού/αδελφής, που έχει εισαχθεί ύστερα από συμμετοχή στις πανελλήνιες εξετάσεις, ότι δεν διανύει το προβλεπόμενο τελευταίο έτος σπουδών κατά την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου, δηλαδή μέχρι και το εαρινό εξάμηνο 2011. Η βεβαίωση θα πρέπει να έχει εκδοθεί κατά την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου, δηλαδή τους μήνες Απρίλιο ως και Ιούλιο 2011.

Β. Γι΄ αυτούς που είναι ορφανοί από τον έναν ή και από τους δύο γονείς ή τέκνα άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα
- από το υπό στοιχείο α΄ της περίπτωσης i Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που έχει εκδοθεί κατά την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου, δηλαδή τους μήνες Απρίλιο ως και Ιούλιο 2011, να προκύπτει και να ελέγχεται: α) ότι δεν έχουν συμπληρώσει το 26ο έτος ηλικίας κατά την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου, β) ο θάνατος του/των γονέων και, γ) για την περίπτωση τέκνου/τέκνων άγαμης μητέρας, η μη αναγνώριση του/των τέκνων της, των οποίων έχει τη γονική μέριμνα.

Γ. Γι΄ αυτούς που έχουν γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους, που είναι:
ή τυφλοί
ή κωφάλαλοι
ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση
ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne
ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα με αναπηρία 67% και άνω και όχι με κάποια άλλη αναπηρία.
- Επιπλέον πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής, το οποίο θα εκδίδεται με την προσκόμιση ιατρικής γνωμάτευσης μέλους Διδακτικού Προσωπικού Πανεπιστημίου (ΔΕΠ) αντίστοιχης με την πάθηση ειδικότητας. Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσας (εγγραφές 2011), γίνονται δεκτά τα Πιστοποιητικά Υγειονομικών Επιτροπών, που εκδόθηκαν χωρίς γνωμάτευση μέλους ΔΕΠ.
Γίνονται δεκτά τα Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις Πρωτοβάθμιων, Δευτεροβάθμιων, Ειδικών Υγειονομικών Επιτροπών, Υγειονομικών Επιτροπών Νομαρχιών, Περιφερειών, Στρατού, Αστυνομίας, προσφυγών, ασφαλιστικών φορέων, Ν.Π.Δ.Δ., χωρίς χρονικό όριο έκδοσής τους, αφού πρόκειται για πέντε συγκεκριμένες χρόνιες παθήσεις. Το Πιστοποιητικό ή η Βεβαίωση θα κατατίθεται στη γραμματεία σε πρωτότυπο ή σε ακριβές (φωτο)αντίγραφο κατόπιν επίδειξης του πρωτοτύπου.

Δ. Γι΄ αυτούς που είναι τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 1897/1990 (ΦΕΚ. 120 Α΄):
- Επιπλέον αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης του γονέα που φονεύθηκε ή κατέστη ανίκανος κατόπιν επίδειξης του πρωτοτύπου.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ – ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Οι υπαγόμενοι σε αυτή την ειδική κατηγορία οφείλουν να προσκομίσουν στη γραμματεία της Σχολής ή Τμήματος εισαγωγής κατά την εγγραφή τους, εκτός από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Α΄ της παρούσας, επιπλέον βεβαίωση Δήμου των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου, στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής, τότε θα πρέπει από τη βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου, να προκύπτει ότι μετεγγράφησαν σΆ αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω 3 Νομών (Φ.151/64998/Β6/15-6-2011(ΦΕΚ1307Β΄).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ – ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της αριθ. Φ.151/64998/β6 (ΦΕΚ 1307-Β/16.6.2011) οι επιτυχόντες της ανωτέρω ειδικής κατηγορίας οφείλουν οι ίδιοι να καταθέσουν για έλεγχο στις γραμματείες των Σχολών και Τμημάτων επιτυχίας τα δικαιολογητικά τους προκειμένου να εγκριθεί και να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους. Στη συνέχεια οι Σχολές και τα Τμήματα εισαγωγής μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών εκδίδουν βεβαίωση εισαγωγής προκειμένου οι εισαχθέντες να την προσκομίσουν στις αρμόδιες αρχές για την χορήγηση άδειας παραμονής για την πραγματοποίηση των σπουδών τους.
Επισημαίνεται ότι από φέτος δικαιολογητικά επιτυχόντων δεν διαβιβάζονται από την υπηρεσία μας στις γραμματείες των σχολών ή τμημάτων επιτυχίας.

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α) Πρωτότυπος τίτλος απόλυσης επικυρωμένος από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας του υποψηφίου.
β) Επικυρωμένο αντίγραφο του διαβατηρίου (VISA), ταυτότητας ή της άδειας παραμονής αν ο υποψήφιος διαμένει στην Ελλάδα.
γ) Βεβαίωση της μέσης γενικής βαθμολογίας του απολυτηρίου του, η οποία να έχει εκδοθεί από i) το Υπουργείο Παιδείας ή από την αρμόδια Εκπαιδευτική Αρχή της χώρας του ii) την Πρεσβεία της χώρας αυτής στην Ελλάδα iii) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης της Ελλάδας ή από τη Δ/νση ΠΟΔΕ του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Η μέση γενική βαθμολογία πρέπει να εκφράζεται σε εικοσάβαθμη (0-20) κλίμακα, με άριστα το 20 και ελάχιστο το 0. Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται για τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας.
δ) Βεβαίωση πρόσβασης με το γενικό βαθμό για τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας.
ε) Βεβαίωση που να δείχνει την καταγωγή του υποψηφίου και των γονέων του. (Να προκύπτει σαφώς ότι κανένας από αυτούς δεν έχει ελληνική καταγωγή).

στ) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας, από την οποία να προκύπτει ότι ο τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει ο υποψήφιος του παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας αυτής.
η) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας, από την οποία να προκύπτει η χώρα, το πρόγραμμα σπουδών της οποίας ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης του υποψηφίου.
θ) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει φοιτήσει με πλήρη φοίτηση την τελευταία τάξη του Λυκείου ή του αντίστοιχου σχολείου στη χώρα αποφοίτησής του, δηλαδή ο μαθητής να έχει παρακολουθήσει τα οικεία μαθήματα από την έναρξη του διδακτικού έτους και καθΆ όλη τη διάρκειά του.
ι) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος :
i. δεν είναι απόφοιτος ελληνικού σχολείου που λειτουργεί στην Ελλάδα
ii.δεν είναι κάτοχος πτυχίου σχολής ή τμήματος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας
iii. δεν έχει εισαχθεί σε σχολή ή τμήμα της Ανώτατης Εκπ/σης της Ελλάδας το έτος 2009 ή προγενέστερα (μόνο για υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.
iv. δεν έχει αποκτήσει δια αλληλογραφίας τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού
v. έχει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξή του στην ειδική κατηγορία όπου υπάγεται και θα τα προσκομίσει για την εγγραφή του στη γραμματεία της σχολής ή τμήματος της εισαγωγής του.


Σχετικοί Σύνδεσμοι:
Εγκύκλιος υπουργείου Παιδείας.

Copyright © 2011- T . Ε . Ι .  Λ α μ ί α ς