ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
EILC's
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η Κινητικότητα του προσωπικού ομαδοποιείται σε δύο δράσεις:

α) Κινητικότητα διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία

Μετακίνιση καθηγητών σε ΕυρωπαϊκόΊδρυμα κάτοχο του Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus. Minimum: 5 διδακτικές ώρες, Maximum: 6 εβδομάδες

β) Κινητικότητα διδακτικού και λοιπού προσωπικού για επιμόρφωση

  • σε επιχειρήσεις σεμινάρια,μαθήματα,ομάδες εργασίας,πρακτική εξάσκηση,αποσπάσεις μικρής διάρκειας, κ.λ.π.
  • Κινητικότητα διοικητικού και άλλου μη διδακτικού προσωπικού σε Ιδρύματα Τριτοβλαθμειας Εκπαίδευσης (κάτοχοι Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus).
  • Αποσπάσεις μικρής διάρκειας, επισκέψεις μελέτες, κ.λ.π.
  • Κινητικότητα διδακτικού προσωπικού σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με σκοπό την επιμόρφωση.

Διάρκεια: 1-6 εβδομάδες

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ERASMUS ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ
2008-2009

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ: 15/10/2008

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ: 15/04/2009

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
Κινητικότητα ακαδημαϊκού προσωπικού
Κινητικότητα για διδασκαλία
Κινητικότητα για επιμόρφωση
Έγγραφα συμμετοχής
Πίνακας επιχορήγησης για STA και STT
 
©2008-2009 Τει Λαμίας