ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
EILC's
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ERASMUS (EILC's)

Που διοργανώνονται;

  • Διοργανώνονται στις χώρες με τις λιγότερο ομιλούμενες και διαδεδομένες γλώσσες
  • 23 χώρες : Βέλγιο(Φλαμανδόφωνη κοινότητα), Βουλγαρία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φιλανδία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τουρκία.

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν;

  • Πραγματοποιούνται για τους σπουδαστές που έχουν επιλεγεί για την πραγματοποήση περιόδου σπουδών/πρακτικής άσκησης Erasmus στη χώρα υποδοχής, πρίν την έναρξη της περιόδου Erasmus.

Χρηματοδότηση:

Οι φοιτητές λαμβάνουν υποτροφία για την παρακολούθηση των EILC's απο το Ι.Κ.Υ.

Διάρκεια 3-6 εβδομάδες

Τρόπος συμμετοχής:

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Ίδρυμα Προέλευσης του σπουδαστή.Τα εντατικά μαθήματα πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου που προηγείται της περιόδου Erasmus του σπουδαστή.

Σχετική Ιστοσελίδα EILC's:

http://ec.europa.eu/education/programmes/

llp/erasmus/eilc/index_en.html

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ERASMUS ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ
2008-2009

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ: 15/10/2008

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ: 15/04/2009

 

 
©2008-2009 Τει Λαμίας