ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
EILC's
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

Το Πρόγραμμα είναι ανοιχτό όχι μόνο στις χώρες της Ε.Ε. αλλά ισχύει και για τις χώρες του ΕΟΧ και της Τουρκίας.  Οι συμμετέχουσες χώρες είναι :

Ευρωπαϊκή Ένωση : Αυστρία (AT), Βέλγιο (BE), Βουλγαρία (BG), Κύπρος (CY), Τσεχία (CZ), Γερμανία (DE), Δανία (DK),  Εσθονία (EE), Ελλάδα (EL), Ισπανία (ES), Φινλανδία (FI), Γαλλία (FR),  Ουγγαρία (HU), Ιρλανδία (IE), Ιταλία (IT), Λιθουανία (LT), Λουξεμβούργο (LU), Λετονία (LV), Μάλτα (MT), Ολλανδία (NL), Πολωνία (PL), Πορτογαλία (PT), Ρουμανία (RO), Σουηδία (SE), Σλοβενία (SI), Σλοβακία (SK), Ηνωμένο Βασίλειο (UK)
Χώρες του ΕΟΧ : Ισλανδία (IS), Λιχτενστάιν (LI), Νορβηγία (NO)
Άλλες χώρες : Τουρκία (TR)
Συγκεκριμένα στο Πρόγραμμα ERA-PLACES συμμετέχουν οι ακόλουθες 20 χώρες : Αυστρία (AT), Βέλγιο (BE), Βουλγαρία (BG), Κύπρος (CY), Γερμανία (DE), Εσθονία (EE), Ισπανία (ES), Φινλανδία (FI), Γαλλία (FR),  Ουγγαρία (HU), Ιρλανδία (IE), Ιταλία (IT), Λετονία (LV), Μάλτα (MT), Πορτογαλία (PT), Ρουμανία (RO), Σουηδία (SE), Σλοβενία (SI), Νορβηγία (NO), Ηνωμένο Βασίλειο (UK)
 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
Era Places
Δικαίωμα συμμετοχής
Διαδικασία και Έγγραφα συμμετοχής
Επιλογή, Αναγνώριση και Άλλα
Χώρες που συμμετέχουν
Πίνακας Υποτροφιών
Χρήσιμα Links

 

 
©2008-2009 Τει Λαμίας