ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
EILC's
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

ΕΠΙΛΟΓΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΆΛΛΑ

Πώς μπορώ να βρω μια επιχείρηση υποδοχής;

Το T.E.I.-Α συνεργάζεται με ένα δίκτυο επιχειρήσεων σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Οι πτυχιούχοι μπορούν να επιλέξουν από το ανωτέρω δίκτυο (περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα ‘’ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ’’). Σε πολλές περιπτώσεις, οι υπότροφοι με τη συνεργασία καθηγητών τους ή των ακαδημαϊκών υπευθύνων, μπορούν να προτείνουν έναν οργανισμό υποδοχής που μπορεί να είναι αποδεκτός από το πρόγραμμα εάν καλύπτει τα κριτήρια επιλεξιμότητας.  Επιλέξιμοι οργανισμοί υποδοχής είναι όλες οι ‘’επιχειρήσεις’’, ήτοι:‘’Όλες οι εταιρείες που διεξάγουν οικονομικές δραστηριότητες στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέας, ανεξαρτήτως μεγέθους, νομικού καθεστώτος ή οικονομικού τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής οικονομίας’’.  Μη επιλέξιμοι Οργανισμοί θεωρούνται οι ακόλουθοι :

  1. Ευρωπαϊκά Ιδρύματα
  2. Οργανισμοί που διαχειρίζονται ευρωπαϊκά προγράμματα (με σκοπό την αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων)
  3. την εθνική διπλωματική αντιπροσωπεία (πρεσβεία κλπ.) του φοιτητή στη χώρα υποδοχής

Με πόσα χρήματα επιχορηγεί το πρόγραμμα τους δικαιούχους;

Η επιχορήγηση του προγράμματος ποικίλλει από χώρα σε χώρα και δεν θεωρείται  πλήρης μισθός.  Οι φοιτητές λαμβάνουν μια υποτροφία της τάξεως των 2.000 €, κατά μέσο όρο, για τρεις (3) μήνες.  Περισσότερες πληροφορίες για τη χρηματοδότηση στην ενότητα ‘’ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ’’.

Πώς αναγνωρίζεται η περίοδος κατάρτισης ;

Η περίοδος της πρακτικής άσκησης που διεξάγει ο φοιτητής στο εξωτερικό, δεδομένου ότι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των σπουδών του, θα πρέπει να αναγνωρίζεται πλήρως από το Ίδρυμα προέλευσής του.   Σε αυτή την περίπτωση, το Ίδρυμα προέλευσης θα παρέχει πλήρη αναγνώριση, χρησιμοποιώντας, κατά προτίμηση, τις μονάδες του συστήματος ECTS.  
Για τις περιπτώσεις φοιτητών που προέρχονται από κάποια Πανεπιστήμια και οι σπουδές τους δεν αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών τους, το Ίδρυμα προέλευσης θα παρέχει αναγνώριση συμπεριλαμβάνοντας τη συγκεκριμένη περίοδο στο Παράρτημα του Διπλώματος, κατ’ ελάχιστον.

Πόσες περιόδους κινητικότητας δικαιούμαι με το Πρόγραμμα ERASMUS;

Μία μετακίνηση με σκοπό τις σπουδές Μια μετακίνηση με σκοπό την πρακτική εξάσκηση Μία μετακίνηση με σκοπό τις σπουδές στα πλαίσια του Erasmus Mundus Masters CourseΑπαραίτητη προϋπόθεση, η συνολική διάρκεια όλων των μετακινήσεων να μην υπερβαίνει τους 24 μήνες Επίσης, αν ένας φοιτητής έλαβε μία υποτροφία για πρακτική άσκηση με το Πρόγραμμα Leonardo da Vinci II, δικαιούται να λάβει υποτροφία για περίοδο σπουδών και για Erasmus Mundus Masters Course

Τι είναι ο Φοιτητικός Χάρτης ERASMUS;

Ο χάρτης του Φοιτητή Erasmus καταγράφει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φοιτητών και χορηγείται στους υποτρόφους πριν αναχωρήσουν για την πραγματοποίηση της περιόδου κατάρτισης στο εξωτερικό.

Πόσο καλά πρέπει να μιλώ την γλώσσα της χώρας που θα μεταβώ;

Πρέπει να έχεις αποκτήσει μια ικανοποιητική γνώση της γλώσσας στην οποία πρόκειται να εξασκήσεις τα εργασιακά σου καθήκοντα.  Η γλώσσα που απαιτείται είναι συνήθως η γλώσσα ομιλίας της χώρας υποδοχής ή η αγγλική γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση, εξαρτάται από το αντικείμενο δραστηριότητας και τις απαιτήσεις της επιχείρησης υποδοχής.

Ποιός μπορεί να με βοηθήσει με πληροφορίες για την στέγαση;

Πολλές φορές οι επιχειρήσεις υποδοχής φροντίζουν για τη στέγαση των δικαιούχων. Διαφορετικά, η προηγούμενη εμπειρία των δικαιούχων είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο που παρέχεται και από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Τ.Ε.Ι.-Α. Μπορείτε επίσης να ρωτήσετε στο τοπικό πανεπιστήμιο της χώρας υποδοχής για τη διαθεσιμότητα στέγασης στις φοιτητικές εστίες καθώς και να ψάξετε στα σχετικά links στο internet που αφορούν στην εύρεση στέγασης.  Προτείνεται να μην κλείνονται σπίτια μέσω internet αν πρώτα δεν τα επισκεφθείτε ο ενδιαφερόμενος.

 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
Era Places
Δικαίωμα συμμετοχής
Διαδικασία και Έγγραφα συμμετοχής
Επιλογή, Αναγνώριση και Άλλα
Χώρες που συμμετέχουν
Πίνακας Υποτροφιών
Χρήσιμα Links

 

 
©2008-2009 Τει Λαμίας