ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
EILC's
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι φοιτητές από Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια και T.E.I.), εφόσον το Ίδρυμά τους συμμετέχει στο πρόγραμμα του T.E.I. της Αθήνας, ως οργανισμός αποστολής.  Έτσι δικαιούχοι κρίνονται όσοι φοιτητές πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
  • Ανώτερο εξάμηνο σπουδών, πλησιέστερο σε αυτό που έχει οριστεί από το Τμήμα ως επιλέξιμο εξάμηνο πρακτικής άσκησης 
  • Επιτυχής ολοκλήρωση προαπαιτούμενων μαθημάτων για πρακτική εξάσκηση και ιδιαίτερα εκείνων που σχετίζονται με το επιστημονικό / τεχνολογικό πεδίο της πρακτικής εξάσκησης
  • Καλή γνώση ξένης γλώσσας
 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
Era Places
Δικαίωμα συμμετοχής
Διαδικασία και Έγγραφα συμμετοχής
Επιλογή, Αναγνώριση και Άλλα
Χώρες που συμμετέχουν
Πίνακας Υποτροφιών
Χρήσιμα Links
 
©2008-2009 Τει Λαμίας