ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
EILC's
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

Στο πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, το πρόγραμμα ERASMUS απευθύνεται σε:

  • σπουδαστές και εκπαιδευόμενους κάθε είδους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.
  • ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως ορίζονται από τα κράτη μέλη.
  • διδάσκοντες,εκπαιδευτές και λοιπό προσωπικό στα εν λόγω ιδρύματα.
  • ενώσεις και εκπροσώπους των εμπλεκομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπου περιλαμβάνονται οι ενώσεις σπουδαστών, πανεπιστημίων και διδασκόντων/εκπαιδευτών.
  • επιχειρήσεις, κοινωνικούς εταίρους και άλλους εκπροσώπους του εργασιακού χώρου.
  • δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, περιλαμβανομένων των μη κερδοσκοπικών οργανισμών και των ΜΚΟ, που είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση και την παροχή εκπαίδευσης σε τοπικό, περιφεριακό και εθνικό επίπεδο.
  • ερευνητικά κέντρα και φορείς που ασχολούνται με ζητήματα σχετικά με τη δια βίου μάθηση.
  • φορείς που παρέχουν συμβουλές, πληροφόρηση και καθοδήγηση για κάθε θέμα δια βίου μάθησης

Ιστοσελίδα ERASMUS http://www.europa.eu/education/erasmus20_en.html και http://www.iky.gr/socrates/index.html

 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
Erasmus
Στόχοι και Οφέλη
Πρόσβαση στο πρόγραμμα ERASMUS
Δικαίωμα συμμετοχής
Διαδικασία συμμετοχής
Έγγραφα συμμετοχής
Συνεργαζόμενα ιδρύματα
Χάρτης φοιτητή
ECTS
Επιχορήγηση Υποτροφία
Χρήσιμα Links

 

 

 

 
©2008-2009 Τει Λαμίας