ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
EILC's
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

ERASMUS

Το πρόγραμμα Erasmus θεσπίστηκε τον Ιούνιο του 1987 με σκοπό την κινητικότητα σπουδαστών και διδακτικού προσωπικού στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, και συμμετείχαν 3.244 σπουδαστές. Το 2005 ο αριθμός αυξήθηκε σε 144.032 σπουδαστές που αντιστοιχεί στο 1% περίπου των ευρωπαίων σπουδαστών. Το ποσοστό είναι υψηλότερο για τους πανεπιστημιακούς διδάσκοντες, καθώς η κινητικότητα τους μέσω του Erasmus ανέρχεται στο 1,9% των πανεπιστημιακών διδασκόντων στην Ευρώπη, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 20.877 άτομα.

Το 2007 εορτάζονται τα 20 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας του Προγράμματος.

Δύο βασικά χαρακτηριστικά για τα οποία διακρίνεται το πορόγραμμα ERASMUS από τα άλλα εκπαιδευτικά προγραμματα της ΕΕ είναι τα εξής:

  • Μελέτες επιβεβαιώνουν ότι η συμμετοχή στο ERASMUS μπορεί να αποδειχθεί βασικό πλεονέκτημα στην εύρεση εργασίας, μία περίοδος σπουδών θεωρείται πολύτιμη εμπειρία από τους σημερινούς εργοδότες.
  • Το ERASMUS ήταν και παραμένει κινητήρια δύναμη για αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη. Έχει συμβάλλει στην αναμόρφωση και την απλούστευση των διαφορετικών συστηματών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα ERASMUS διαχειρίζεται στην Ελλάδα η Εθνική Μονάδα Συντονισμού, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφειών (Ι.Κ.Υ.). Σχετική ιστοσελίδα: www.iky.gr

 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
Erasmus
Στόχοι και Οφέλη
Πρόσβαση στο πρόγραμμα ERASMUS
Δικαίωμα συμμετοχής
Διαδικασία συμμετοχής
Έγγραφα συμμετοχής
Συνεργαζόμενα ιδρύματα
Χάρτης φοιτητή
ECTS
Επιχορήγηση Υποτροφία
Χρήσιμα Links
 
©2008-2009 Τει Λαμίας