ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
EILC's
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ECTS (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ)

Το ECTS, δηλαδή European Cretid Trasfer System, αναπτύχθηκε στα πλαισια του προγράμματος Erasmus με σκοπό να διευκολύνει τις διαδικασίες ακαδημαϊκής αναγνώρισης των σπουδών στο εξωτερικό αποτιμώντας και /ή μεταφέροντας την εργασίατου συμμετέχοντος φοιτητή (μεταφορά διδακτικών μονάδων) μεταξύ των συνεργαζόμενων ιδυμάτων.

Το ECTS βασίζεται στην αρχή της αμοιβέας εμπιστοσύνης μεταξύ των ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Το ECTS παρέχει διαφάνεια με τα ακόλουθα:

  1. Ένα πακέτο πληροφοριών για του φοιτητές και το προσωπικό των ιδρυμάτων, τμημάτων/σχολών, με την οργάνωση και τη δομή του προγράμματος σπουδών και τα μαθήματα.
  2. Τις ECTS's Διδακτικές μονάδες που είναι μία αριθμητική τιμή για κάθε μάθημα και περιγράφει το φόρτο εργασίας του φοιτητή για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
  3. Το πιστοποιητικό ακαδημαϊκής επίδοσης το οποίο δείχνει την επίδοση του φοιτητή με τρόπο κατανοητό, κοινά αποδεκτό και εύκολα μεταφερόμενο από το ένα ίδρυμα στο άλλο.
  4. Τη συμφωνία επίδοσης, η οποία καλύπτει το πρόγραμμα σπουδών και τις ECTS μονάδες που θα κατοχυρωθούν στον φοιτητή μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό, δεσμέυοντας τα συμμετέχιντα ιδρύματα.Σύμφωνα με το ECTS, 60 ακαδημαϊκές μονάδες αντιπροσοπεύουν το φόρτο εργασίας ενός ακαδημαϊκού έτους σπουδών, 30 ακαδημαϊκές μονάδες αντιπροσοπεύουν το φόρτο εργασίας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου, και 20 ακαδημαϊκές μονάδες το φόρτο εργασίας ενός τετραμήνου.Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν θα οργανωθούν ειδικά μαθήματα για το ECTS, αλλά όλα τα ECTS μαθήματα ανήκουν στο κανονικό πρόγραμμα σπουδών των ιδρυμάτων που συμμετέχουν.

Σχετική Ιστοσελίδα:

http://ec.europa.eu/education/programmes/

socrates/ects/index_en.html

 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
Erasmus
Στόχοι και Οφέλη
Πρόσβαση στο πρόγραμμα ERASMUS
Δικαίωμα συμμετοχής
Διαδικασία συμμετοχής
Έγγραφα συμμετοχής
Συνεργαζόμενα ιδρύματα
Χάρτης φοιτητή
ECTS
Επιχορήγηση Υποτροφία
Χρήσιμα Links

 

 
©2008-2009 Τει Λαμίας