ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
EILC's
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι φοιτητές, οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πρόγραμμα σπουδών σε πανεπιστήμιο εταίρο βάσει Συμβολαίου του Ιδρύματος, στο πλαίσιο της ενέργειας ERASMUS , πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Να είναι πολίτες ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός από τα παρακάτω κράτη: Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάϊν αλλά και των συνδεδεμένων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης: Τσεχία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σλοβενία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Εσθονία, Λιθουανία, Λετονία, Μάλτα και Κύπρος
  2. Ανταποκρίνονται στα σχετικά με την υπηκοότητα κριτήρια, δηλαδή:
    α)είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
    β)είναι άτομα που έχουν αναγνωρισθεί επισήμως από την Ελλάδα ως πρόσφυγες, απάτριδες ή μόνιμοι κάτοικοι, καθεστώς το οποίο αποδεικνύεται από επίσημα πιστοποιητικά των αρμοδίων ελληνικών αρχών. Σημειώνεται ότι υπήκοοι των επιλέξιμων συνδεδεμένων χωρών εγγεγραμμένοι σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα δεν μπορούν να λάβουν ενίσχυση προκειμένου να πραγματοποιήσουν ένα μέρος των σπουδών τους, στη χώρα προέλευσής τους.
  3. Να είναι εγγεγραμμένοι σε Τμήμα του Τ.Ε.Ι. Λαμίας.
  4. Υποτροφίες χορηγούνται μόνον σε φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος των σπουδών τους, είναι δηλαδή εγγεγραμμένοι στο δεύτερο έτος σπουδών.
  5. Οι φοιτητές πρέπει να έχουν αποκτήσει επαρκή γνώση της γλώσσας στην οποία παραδίδονται τα μαθήματα που πρόκειται να παρακολουθήσουν στο Ίδρυμα Υποδοχής.
  6. Οι φοιτητές για την ίδια χρονική περίοδο που λαμβάνουν υποτροφία ERASMUS δεν επιτρέπεται να ενισχύονται οικονομικά και από άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Leonardo da Vinci , Tempus κ.λ.π.).
 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
Erasmus
Στόχοι και Οφέλη
Πρόσβαση στο πρόγραμμα ERASMUS
Δικαίωμα συμμετοχής
Διαδικασία συμμετοχής
Έγγραφα συμμετοχής
Συνεργαζόμενα ιδρύματα
Χάρτης φοιτητή
ECTS
Επιχορήγηση Υποτροφία
Χρήσιμα Links

 

 

 

 
©2008-2009 Τει Λαμίας