skip to main content

Ειδικός Λογαριασμός
Η Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού συγκροτήθηκε το 1996, με τη διϋπουργική απόφαση ΚΑ/679/1996 (ΦΕΚ 826/10-9-96/τ.Β’), κοινή για ΑΕΙ-ΤΕΙ, σε αντικατάσταση των Επιτροπών Ερευνών, που συγκροτήθηκαν πρώτα στα Πανεπιστήμια και το 1998 στα ΤΕΙ, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ευέλικτο όργανο, το οποίο ελέγχεται από ορκωτούς λογιστές στο τέλος κάθε χρόνου και όχι προληπτικά από πάρεδρο. Σύμφωνα με αυτή την απόφαση, στις υποστηρικτικές δραστηριότητες του Λογ/σμού περιλαμβάνονται κυρίως:

α) Η σχεδίαση, η κατάρτιση, η οργανωτική στήριξη, η αξιολόγηση, η δημοσιότητα, η παρακολούθηση και ο έλεγχος προγραμμάτων ή έργων που εκτελούνται από υπαλλήλους εμπειρογνώμονες, μελετητικούς οργανισμούς ή Γραφεία η άλλους συνεργάτες και ομάδες ατόμων που χρησιμοποιούνται προς το σκοπό αυτό, καθώς και η παραλαβή και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους. 

β) Οι μετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, η οργάνωση συναντήσεων, ημερίδων και επιτόπιων επισκέψεων .

γ) Η προμήθεια ή η μίσθωση υλικού, καθώς και οι διαμορφώσεις, ενοικιάσεις ή αγορές χώρων για τους σκοπούς της παρακολούθησης και του ελέγχου των ερευνητικών προγραμμάτων.

Δηλαδή, σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών , οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης και έργων για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών , μετρήσεων εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή και εκτελούνται ή παρέχονται από το επιστημονικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. και με τη συνεργασία άλλων ειδικών επιστημόνων .

Μέσω του Λογαριασμού αυτού, μπορούν ακόμη να χρηματοδοτούνται προγράμματα, έργα, μελέτες και υποστηρικτικές δραστηριότητες του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, που εκτελούνται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ., Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς ή και φυσικά πρόσωπα, με διαδικασίες που καθορίζονται από τους κανονισμούς των διαρθρωτικών και άλλων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αποφάσεις έγκρισης της χρηματοδότησης των εν λόγω δραστηριοτήτων.

Τα όργανα του Λογαριασμού είναι η Επιτροπή Διαχείρισης, της οποίας πρoεδρεύει ο αρμόδιος Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος και η Γραμματεία.

Ο Ειδικός Λογαριασμός στοχεύει γενικότερα στο συντονισμό των ερευνητικών και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων των Σχολών και των τμημάτων τους.

Η έγκριση προτάσεων για την χρηματοδότηση, ερευνητικών, τεχνολογικών και επιμορφωτικών έργων από το Λογαριασμό, αλλά και η αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης προκειμένου να εξασφαλιστούν  οι αναγκαίοι πόροι και η συνακόλουθη υλοποίηση των προτάσεων αποτελεί το κύριο αντικείμενο δραστηριότητας της Επιτροπής Ερευνών.

Ο Ειδικός Λογαριασμός διαθέτει δική του Γραμματεία που παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κίνηση του λογαριασμού και προβαίνει στην πληρωμή των δαπανών μετά από εντολή του Επιστημονικού Υπευθύνου κάθε έργου και τις διαδικασίες του οδηγού χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Λαμίας, εφόσον η δαπάνη προβλέπεται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου. Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, ένα από τα δύο όργανα διοίκησης και διαχείρισης του Λογαριασμού είναι η Γραμματεία.

Στο ΤΕΙ Λαμίας, με την ΚΑ/679/1996 που συστάθηκε η Επιτροπή Ερευνών, οι αρμοδιότητες της Γραμματείας ανατέθηκαν σε Διοικητικό υπάλληλο του ΤΕΙ. Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών αποφασίσθηκε ν’ απασχολείται στον Ειδικό Λογαριασμό ένας αριθμός υπαλλήλων με συμβάσεις έργου για διοικητική υποστήριξη, λογιστική διαχείριση, μηχανογραφική υποστήριξη, κλπ.

Ο Ε.Λ. λειτουργεί σαν ΝΠΙΔ και υφίσταται διαχειριστικό έλεγχο από ορκωτούς λογιστές σε ετήσια βάση.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003
ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 2005

Copyright © 2003 - T . Ε . Ι .  Λ α μ ί α ς