skip to main content

Συνέλευση Τ.Ε.Ι.

Η Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους του Τ.Ε.Ι., το Γενικό Γραμματέα του Τ.Ε.Ι., τους Διευθυντές των σχολών, τους Προϊσταμένους των τμημάτων, έναν εκπρόσωπο του Δ.Π., έναν εκπρόσωπο του ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) και εκπροσώπους των σπουδαστών σε αριθμό ίσο προς το 50% του αριθμού των υπολοίπων μελών της Συνέλευσης (πλήν των Προέδρου, Αντιπροέδρων και Γενικού Γραμματέα).

 


Η Συνέλευση:
  • Έχει τη γενική εποπτεία της λειτουργίας του Τ.Ε.Ι. και της τήρησης του νόμου και του εσωτερικού κανονισμού.
  • Αποφασίζει για τις προτάσεις των Σχολών, σχετικά με την ίδρυση νέων τμημάτων και προτείνει στο συμβούλιο τεχνολογικής εκπαίδευσης και στον Υπουργό ΕΘνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  • Συντονίζει τα θέματα διδασκαλίας, σπουδών, εξετάσεων κ.λ.π. των Σχολών.
    Καταρτίζει ή τροποποιεί, μετά από γνώμη των Σχολών, τον εσωτερικό κανονισμό του Τ.Ε.Ι. και τον υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  • Επιλέγει, ύστερα από κρίση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, το γενικό γραμματέα του Τ.Ε.Ι. και εισηγείται τον προσωρινό διορισμό ή τη μονιμοποίηση και την προαγωγή του προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Copyright © 2003 - T . Ε . Ι .  Λ α μ ί α ς