ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

(Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ

 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.Γ

 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Δρ. Γεώργιος Γιόφτσος, M.Sc., Ph.D., MCSP

Επίκουρος Καθηγητής Φυσικοθεραπείας

Διευθυντής Σ.Ε.Υ.Π. του Τ.Ε.Ι. Λαμίας

 

 

Δ/νση : Τ.Ε.Ι. Λαμίας – Σχολή Σ.Ε.Υ.Π

3 χλμ Π.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας

Λαμία 35 100

e-mail : gioftsos@teilam.gr