ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η παρούσα έκδοση αποτελεί την τελική έκθεση αξιολόγησης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας και είναι τμήμα του Έργου “Αποτίμηση Εκπαιδευτικού Έργου και Παρεχομένων Υπηρεσιών του Τ.Ε.Ι. Λαμίας” που χρηματοδοτήθηκε από το Β΄ Κ.Π.Σ. μέσω του ΕΠΕΑΕΚ, Ενέργεια 4.1.γ.

Το Τ.Ε.Ι. Λαμίας, αν και είναι το νεώτερο Τ.Ε.Ι. της χώρας με μόλις 5 χρόνια αυτοδύναμης ύπαρξης, αποφάσισε να συμμετέχει στην διαδικασία της αξιολόγησης η οποία πραγματοποιήθηκε σε εθελοντική βάση στα Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας. Ο χρόνος ζωής του Ιδρύματος θεωρείται μικρός και ίσως η αξιολόγηση του να πραγματοποιείται αρκετά νωρίς, όμως δείχνει την θέληση του να γνωρίσει τον εαυτό του και να θέσει τους στόχους του ενώ αποτελεί ταυτόχρονα την εγγύηση της χάραξης μιας επιτυχημένης πορείας προς τον 21ο αιώνα. Δείχνει επίσης, την δίψα των Τ.Ε.Ι. για αναβάθμιση και ίση μεταχείριση.

Η παρούσα αποτίμηση πραγματοποιήθηκε σε μικρό σχετικά χρονικό διάστημα, από το Φεβρουάριο μέχρι τον Αύγουστο του 1999 και είναι ταυτόχρονα μια εργασία αυτοαξιολόγησης αλλά και εκμάθησης της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης.

Η έκθεση αυτή συντάχθηκε από την ομάδα αυτοαξιολόγησης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας και την ευθύνη της τελικής παρουσίας είχε ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου. Τα μέλη της ομάδας αυτοαξιολόγησης είναι :

Επ. Υπεύθυνος : Δρ. Γεώργιος Γιόφτσος, Επ. Καθηγητής, του Τμ. Φυσικοθεραπείας

Μέλη : Δρ. Γεράσιμος Γουδέλης, Επ. Καθηγητής του Τμ. Δασοπονίας

 • Δρ. Βασιλική Σακελλάρη, Εργ. Συνεργάτης του Τμ. Φυσικοθεραπείας

  κ. Λεωνίδας Φορόπουλος, Καθ. Εφαρμογών του Τμ. Ηλεκτρονικής

  κ. Νέστωρας Μεταφτσής, Καθ. Εφαρμογών του Τμ. Ηλεκτρολογίας

  κα. Φωτεινή Κιούση, Διοικητικός Υπάλληλος του Τ.Ε.Ι

  κα. Μάγδα Κοντογιώργου, Εργ. Συνεργάτης του Τμ. Φυσικοθεραπείας

  κ. Δημήτριος Παπαντωνίου, Σπουδαστής

  κ. Κων/νος Ρεπετσιώτης, Σπουδαστής

  κ. Λινάρδος Κίμωνας, Σπουδαστής

 • Για την σύνταξη της παρούσας έκθεσης λήφθηκαν υπόψη τα συμπεράσματα της ομάδας των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων μετά από επίσκεψη που πραγματοποίησαν στο Τ.Ε.Ι Λαμίας από 23 έως 26 Ιουνίου 1999. Τα μέλη της ομάδας αυτής είναι :

  Dr. Dawn Skelton, Imperial College School of Medicine

  Δρ. Σταύρος Κωτσόπουλος, Επ. Καθηγητής, Παν/μιο Πατρών

  Δρ. Γεώργιος Σούλτης, Αντιπρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Λάρισας

  κ. Ευάγγελος Συργουνιώτης, Οικονομολόγος – Ελεύθερος Επαγγελματίας

  Την ευθύνη της σύνταξης της έκθεσης αξιολόγησης των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων είχε η Dr. Dawn Skelton.

  Ως Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου αισθάνομαι την υποχρέωση να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σ’ όλους όσους βοήθησαν στο Έργο μας το οποίο θα έχει αξία μόνο αν χρησιμοποιηθεί από το Ίδρυμα αλλά και από εμάς τους ίδιους. Αυτό που θα είναι πραγματικά ωφέλιμο, είναι κάθε τι αρνητικό που εντοπίσαμε, και φυσικά μόνο αν προσπαθήσουμε να το βελτιώσουμε.

   

  Δρ. Γεώργιος Γιόφτσος

  Επ. Καθηγητής