ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η παρούσα έκδοση αποτελεί την έκθεση αξιολόγησης των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων του Τ.Ε.Ι. Λαμίας και είναι τμήμα του Έργου “Αποτίμηση Εκπαιδευτικού Έργου και Παρεχομένων Υπηρεσιών του Τ.Ε.Ι. Λαμίας” που χρηματοδοτήθηκε από το Β΄ Κ.Π.Σ. μέσω του ΕΠΕΑΕΚ, Ενέργεια 4.1.γ.

Η έκθεση αυτή συντάχθηκε από την ομάδα των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων μετά από επίσκεψη που πραγματοποίησε στο Τ.Ε.Ι Λαμίας από 23 έως 26 Ιουνίου 1999. Τα μέλη της ομάδας αυτής είναι :

Dr. Dawn Skelton, Imperial College School of Medicine

Δρ. Σταύρος Κωτσόπουλος, Επ. Καθηγητής, Παν/μιο Πατρών

Δρ. Γεώργιος Σούλτης, Αντιπρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Λάρισας

κ. Ευάγγελος Συργουνιώτης, Οικονομολόγος – Ελεύθερος Επαγγελματίας

Την ευθύνη της σύνταξης της έκθεσης αξιολόγησης των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων είχε η Dr. Dawn Skelton.

Ως Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στα μέλη της παραπάνω επιτροπής για την προσπάθεια που κατέβαλλαν και για τα χρήσιμα συμπεράσματα που μας παρείχαν. Ελπίζω η εργασία τους να αποδώσει τα μέγιστα και να αξιοποιηθεί κατάλληλα από το Τ.Ε.Ι. Λαμίας.

Δρ. Γεώργιος Γιόφτσος

Επ. Καθηγητής