ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ


 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.Γ

 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΚΑΠΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

 

ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

 

 

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 1999