ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ


ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.Γ
 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΚΑΠΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ 1999