ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8

Οι Δραστηριότητες του Τ.Ε.Ι. Λαμίας

Εως τώρα η “Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών” χρηματοδότησε τα εξής ερευνητικά προγράμματα:

1. “Εύρωστος έλεγχος” με 500.000 δρχ. (είναι σε εξέλιξη).

Υπεύθυνος: Βέντζας Δημήτριος, Καθηγητής του Τμ. Ηλεκτρονικής.

 

2. . “Ο Σύνθετος παράγοντας επικινδυνότητας για καρκίνο του μαστού στο γενικό πληθυσμό" με 600.000 δρχ.

Υπεύθυνος: Τσούσκας Λάζαρος, Καθηγητής του Τμ. Νοσηλευτικής.

 

3. “Περιγραφή - έρευνα των φυσικών οικοσυστημάτων της Ευρυτανίας με οικολογικό και αισθητικό ενδιαφέρον” με 500.000 δρχ. (είναι σε εξέλιξη).

Υπεύθυνος: Παπαδόπουλος Ανδρέας, Επ. Καθηγητής του Τμ. Δασοπονίας.

 

4. “Σχεδίαση και κατασκευή συστήματος τηλεελέγχου και μεταφοράς δεδομένων ηλιακού ραδιοφασματογράφου -συνεχής καταγραφή- αναζήτηση μεθόδων συμπίεσης και ανάδειξης παραμέτρων των ηλιακών ραδιοεκπομπών” με 500.000 δρχ. (είναι σε εξέλιξη).

Υπεύθυνος: Κοντογιώργος Αθανάσιος, Επ. Καθηγητής του Τμ. Ηλεκτρονικής.

 

Παράλληλα έχουν κατατεθεί στην Επιτροπή Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Λαμίας για έγκριση τα προγράμματα:

1. Πρόγραμμα του ESPRIT/ESSI με τίτλο “OODISr> σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Trento.

Υπεύθυνος: Τζιάλλας Γρηγόρης, Καθ. Εφαρμογών του Τμ. Ηλεκτρονικής.

 

2. “Επίδραση γενετικών και βιοχημικών παραγόντων στη μακροζωία και τη γεροντική άνοια”.

Υπεύθυνος: Παπαδημητρίου Ελευθέριος, Καθηγητής του Τμ. Νοσηλευτικής.

 

3. “Τα Ασκληπεία και Μαντεία της Αρχαίας Ελλάδας σε συνδυασμό με τη σύγχρονη Υδροθεραπεία και τη Γεωδαισία του Ελληνικού χώρου”.

Υπεύθυνος: Σανίδάς Γιάννης, Καθηγητής του Τμ. Νοσηλευτικής.

 

Είναι γεγονός ότι οι προοπτικές ερευνητικής ανάπτυξη ενός Ιδρύματος στηρίζονται άμεσα στην υλικοτεχνική υποδομή του, στο έμψυχο υλικό του και στο μακροχρόνιο προγραμματισμό του. Στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας και στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) του Β’ Κ.Π.Σ. υλοποιούνται τα παρακάτω έργα υπό την επίβλεψη της Επιτροπής παρακολούθησης που θα εδραιώσουν στέρεες βάσεις για τη μελλοντική ερευνητική ανάπτυξη του Ιδρύματος.

 

 

1. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

Σκοπός του παραπάνω Έργου είναι:

 

2. ΙΔΡΥΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Στόχοι του Έργου είναι:

 

3. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Οι βασικοί στόχοι του Έργου είναι :

 

4. ΔΙΚΤΥΑ

Υπάρχουν δύο ενέργειες:

α) η οριζόντια δράση δικτύων (Gunet) β) η κάθετη δράση δικτύων.

Οι βασικοί στόχοι του Πανεπιστημιακού Διαδικτύου Gunet είναι:

Στην οριζόντια δράση, το έργο επιστεγάζει τις επιμέρους κάθετες δράσεις του ΕΠΕΑΕΚ που αφορούν την επέκταση και αναβάθμιση των εσωτερικών δικτύων των ιδρυμάτων, ολοκληρώνοντας τα δίκτυα αυτά στο Πανεπιστημιακό Διαδίκτυο με εξασφαλισμένη συμβατότητα και λειτουργικότητα.

Οι βασικοί στόχοι της κάθετης δράσης Δικτύων του έργου είναι:

 

5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σκοπός του παραπάνω έργου που πραγματοποιείται με τη συνεργασία των Τμημάτων Ηλεκτρονικής Λαμίας, Αθήνας, Ηρακλείου, είναι:

 

6. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΕ1 & ΤΕ1)

Το παραπάνω έργο θα συνεισφέρει:

 

7. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

Οι βασικοί στόχοι του Έργου είναι:

 

8. ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το παραπάνω έργο αποβλέπει:

Στα πλαίσια των παραπάνω ιδρύθηκαν τα ακόλουθα τμήματα:

α). Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων. Είναι σε λειτουργία από σχολικό έτος 1998-99.

β). Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

 

Το Ίδρυμα ενθαρρύνει πρωτοβουλίες και να προσπαθεί να δώσει προτεραιότητα στην παρακολούθηση των πρόσφατων εξελίξεων, τη συμμετοχή σε αυτές, τον εμπλουτισμό και την ανανέωση των γνώσεων και εμπειριών των μελών των Ε.Π. και Ε.Ε.Π, του Τ.Ε.Ι. μέσα από ερευνητικά προγράμματα, επιστημονικά συνέδρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις, μορφωτικές ανταλλαγές, σεμινάρια καθώς και την απόκτηση μεταπτυχιακών τίτλων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, στους αντίστοιχους επιστημονικούς τομείς εξειδίκευσής τους.

Με αυτό το σκεπτικό ενθαρρύνθηκαν ανάλογα αιτήματα και πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών οι οποίοι και πήραν μέρος στα ακόλουθα:

1. Ασημάκης Νικόλαος

Στο “2ο Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς Ομοσπονδίας μη Γραμμικών Αναλυτών”, στην Αθήνα από 10-7-96 έως 17-7-96.

 

2. Βέντζας Δημήτριος

α) Διημερίδα στη Θεσσαλονίκη με θέμα: “Άμεση επικοινωνία με εταιρείες αυτοματισμών για την αναβάθμιση της διδασκαλίας - έρευνας στον τομέα του εύρωστου ελέγχου” στις 10-11-96 και 11-11-96.

β) Του χορηγήθηκε εκπαιδευτική άδεια από 1-9-97 έως 30-6-98 για συμμετοχή σε ερευνητικό έργο με θέμα: “ΣρΕ-Μετρήσεις Βιομηχανικών φούρνων και Ηλεκτροδυναμική Πέδη” στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

3. Δημητρόπουλος Δημήτριος

α) Στο “5ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Δερματολογικής Εταιρείας, στη Λισσαβόνα της Πορτογαλίας από 13-7-96 έως 17-7-96.

β) Σεμινάριο στο Σαν Ντιέγκο Η.Π.Α. της Ψυχιατρικής Αμερικανικής Εταιρείας από 19-5-97 έως 29-5-97.

γ) Σεμινάριο στην Αγία Πελαγία Κρήτης με θέμα “Τελευταίες εξελίξεις στη θεραπεία του δέρματος” από 14-10-97 έως 17-10-97.

 

4. Δουλγέρης Γεώργιος

Συμμετοχή και εισήγηση σε Ευρωπαϊκό Συνέδριο στο Τ.Ε.Ι. Λάρισας με θέμα “Ποιοτική αξιολόγηση Προγραμμάτων της Συνεχιζόμενης κατάρτισης”, από 6-11-96 έως 8-11-96.

 

5. Ζαβερδινού Ρόζα

α) Στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και Υγιεινής στην Αθήνα από 23-2-95 έως 26-2-95.

β) Διημερίδα στη Σ.Ε.Υ.Π. του Τ.Ε.Ι. Πάτρας με θέμα “Κατευθυντήριες γραμμές υλοποίησης του προγράμματος Νοσ/κής” από 18-5-95 έως 19-5-95.

γ) Διεθνές Νοσηλευτικό Συνέδριο με θέμα “Ποιότητα στη Νοσηλευτική” που διεξήχθη στην Αθήνα από 6-6-95 έως 9-6-95.

δ) Διημερίδα Νοσηλευτικής με θέμα: “Εξελικτική Πορεία και αποτελέσματα της Εφαρμογής του Νέου Προγράμματος Σπουδών Νοσηλευτικής” στο Τ.Ε.Ι. Λάρισας στις 85-97 έως 9-5-97.

ε) Στο 24ο Ετήσιο Πανελλήνιο Νοσ/κό Συνέδριο στην Αθήνα με θέμα: “Νοσηλευτικές Προσεγγίσεις στα σύγχρονα προβλήματα υγείας” από 20-5-97 έως 22-5-97.

 

6. Θεοδώρου Ιωάννης

α) Συμμετοχή σε εργασίες σχετικά με το πρόγραμμα “SOCRATES” στη Λιμόζ από 21-1296 έως 30-12-96.

β) Στη “Διεθνή Εκπαιδευτική 'Εκθεση” στη Λευκωσία της Κύπρου από 19-7-96 έως 22-7-96.

 

7. Ζυγούρης Παναγιώτης

α) Σε Συνέδριο στην Αθήνα που αφορούσε “Εφαρμογές Laser και Επανορθωτική Χειρουργική” από 16-4-97 έως 18-4-97.

 

8. Κοντογιώργος Αθανάσιος

Στο Διεθνές Συνέδριο “Neties 97” στην Αγκώνα της Ιταλίας με θέμα “3rd International Conference οn Networking Entities Neties '97” από 1-10-97 έως 3-10-97.

 

9. Μπερμπερίδης Κων/νος

Στο Διεθνές Συνέδριο “Neties 97” στην Αγκώνα της Ιταλίας με θέμα “3rd Internatiόnal Conference οn Networking Entities Neties '97” από 1-10-97 έως 3-10-97.

 

10. Κώτσος Βασίλειος

α) Σε “Διεθνή Εκπ/κή 'Εκθεση”, στις Βρυξέλλες ως εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ι. από 19-3-97 έως 24-3-97.

β) Συμμετοχή και ανακοίνωση στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα: “Εφαρμογές της Πυρηνικής Φυσικής” στη Θεσσαλονίκη από 12-7-97 έως 17-7-97.

γ) Στο Συνέδριο με θέμα “Roll of Universities in the future Information Society” στην Πράγα της Τσεχίας από 25-9-97 έως 27-9-97 που διοργάνωσε η Επιτροπή Unesco.

 

11. Λιόλιος Νικόλαος

Ως μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής στο σεμινάριο “Curospeecn” Πανεπιστημίου Πατρών από 17-9-97 έως 25-9-97

 

12. Λυγδής Αθανάσιος

Στο Συνέδριο “ Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κανονισμοί Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Διαδικασίες Εναρμόνισης” στο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης από 4-12-97 έως 5-12-97.

 

13. Μεταφτσής Νέστορας

α) Ημερίδα ενημέρωσης σχετικά με το Κοινοτικό Πρόγραμμα “Σωκράτης” στις 19-12-95. β) Στο Συνέδριο “IGIP world Congress” στη Βιέννη και Βουδαπέστη από 29-6-96 έως 6-796.

 

14. Παπαναστασίου Χρήστος

α) Στην Εκπαιδευτική 'Εκθεση των Βρυξελλών από 18-3-97 έως 24-3-97.

β) Στο Συνέδριο με θέμα “Roll of Universities in the future Information Society” στην Πράγα της Τσεχίας από 25-9-97 έως 27-9-97.

γ) Στο Σεμινάριο τεχνικών του Προγράμματος Gυηet στην Αθήνα από 7-12-97 έως 10-1297.

 

15. Παπανάγνου Γεώρyιος

α) Παρακολούθηση Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου του ΙΔΕ από 28-11-94 έως 9-12-94.

β) Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο Τμ. Ηλ. Τεχν. Παν. Νις της Σερβίας από 110-95 έως 30-9-96.

 

16. Παπουτσής Δημήτριος

α) Παρακολούθηση προγράμματος επιμόρφωσης εξειδίκευσης του ΥΠ.Ε.Π.Ο. στο Τ.Ε.Ι. Λαμίας με θέμα την πληροφορική από 22-1-96 έως 9-2-96.

β) Στη Διεθνή Εκπ/κή έκθεση στη Λευκωσία της Κύπρου από 19-7-96 έως 22-7-96.

γ) Στο Συνέδριο “Ευρωπαϊκά Πρότυπα και κανονισμοί Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων - Διαδικασίες Εναρμόνισης” στη Θεσσαλονίκη από 4-12-97 έως 5-12-97.

 

17. Περατζάκης Γεώργιος

α) Ημερίδα με θέμα το Κοινοτικό Πρόγραμμα ΣΩΚΡΑΤΗΣ στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας την 19-2-95. β) Συνέδριο “IGIP World-Congress” στη Βιέννη και Βουδαπέστη από 29-6-96 έως 6-7-96. γ) Εκπαίδευση σε σύγχρονα ηλεκτρικά - ηλεκτρονικά συστήματα εργαστηριακού εξοπλισμού στο Κέντρο Εκπ/σης της Εταιρείας ELWE στο Cremlingen/Schandelan της Γερμανίας από 13-4-97 έως 18-4-97.

δ) Στο Σεμινάριο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στην Αθήνα με θέμα “Γειώσεις Δικτύων και Εγκαταστάσεων” από 6-10-97 έως 10-10-97

 

18. Ρούλης Σπυρίδων

α) Στη Διεθνή Εκπ/κή έκθεση στη Λευκωσία της Κύπρου από 19-7-96 έως 22-7-96.

β) Σε Συνέδριο στη Σαλαμάνκα της Ισπανίας με θέμα Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη σχετικά με την επαγγελματική καθοδήγηση και ολοκλήρωση στον κόσμο των ειδικών από 27-11-96 έως 1-12-96.

γ) Εκπαίδευση σε θέματα Εργαστηρίων Οπτοηλεκτρονικής στο Fachhochschoule Aslen από 22-6-97 έως 29-6-97.

 

21. Αναστασίου Κων/νος

α) Σεμινάριο στο Μάαστριχ και Βρυξέλλες με θέμα: “Ευρωπαϊκά Συστήματα Ευρωπαϊκών χωρών” από 14-10-96 έως 18-10-96

β) Ημερίδα στην Αθήνα που διοργάνωσε το Υπουργείο Εργασίας μαζί με την Ευρωπαϊκοί Επιτροπή και τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων πόρων με θέμα “Ενεργητικές πολιτικές Απασχόλησης-Σύνδεση κατάρτισης και απασχόλησης” στις 10-7-97.

γ) Συμμετοχή στην 9th Αnnual ΕΑΙΕ Conference στη Βαρκελώνη από 19-11-97 έως 22-1197 με θέμα: “Αναβάθμιση των Ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα πλαίσια των επερχόμενων εξελίξεων”

 

22. Σαραντάκος Σταύρος

α) Στο σεμινάριο για την Ακαδημαϊκή και Επαγγελματική Αναγνώριση στην Αθήνα από 1612-96 έως 17-12-96.

β) Σε συνέδριο στα πλαίσια του ERASMUS στην Linkoping της Σουηδίας από 22-5-97 έως 25-5-97.

γ) Στο σεμινάριο “Για την υλοποίηση της σύμβασης του Ιδρύματος 1997-98 και τις υποτροφίες σπουδαστικής κινητικότητας SOCRATES ERASMUS” στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Οικιακής Οικονομίας στην Αθήνα από 14-7-97 έως 15-7-97.

δ) Στο σεμινάριο για το ECTS στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στις 10-10-97.

 

23. Τζιάλλας Γρηγόριος

Ενημερωτική ημερίδα για το πρόγραμμα “Πρωτοβουλία-Απασχόληση” στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας στην Αθήνα στις 16-9-96.

 

24. Τσούσκας Λάζαρος

Διεθνές Συνέδριο Έρευνας Καρκίνου στη Κω από 25-10-95 έως 26-10-95

 

25. Τσιτσιπής Παναγιώτης

α) Συμμετοχή στη συνάντηση Ακαδημαϊκών Υπευθύνων Προγράμματος ERASMUS ICP95-F-3008/06 στο Όσλο από 11-10-95 έως 13-10-95.

β) Ημερίδα στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας σχετικά με το πρόγραμμα ΣΩΚΡΑΤΗΣ στις 19-12-95

 

26. Φορόπουλος Λεωνίδας

Χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας από 1-10-95 έως 30-9-95 για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με γνωστικό αντικείμενο “Μέτρηση και μοντελοποίηση ψυχοακουστικών αποκρίσεων” στο Τμ. Ηλ. Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών. Από 110-96 έως 30-6-97 κατά παράταση για συνέχιση παρακολούθησης.

 

27. Θωμαϊδης Χρήστος

α) Συμμετοχή σε Διεθνές Συνέδριο στη Γαλλία με θέμα “Πέρδικες, Ορτύκια και Φασιανοί” από 9-10-95 έως 13-10-95.

β) Συμμετείχε σε πρόγραμμα βελτίωσης βιοτόπων και καταμέτρησης υδρόβιων πουλιών σε συνεργασία με την κυνηγετική ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης από 1-11-97 έως 31-198.

 

29. Κανακάκη Καλλιόπη

α) Διεθνές Συνέδριο στο Cniang Rai της Ταϊλάνδης σχετικά με το NICAS δίκτυο (ΔΙΚΤΥΟ για την πληροφόρηση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ασίας - NETWORK OF INFORMATION ΒΕΤWΕΕΝ ΤΗΕ COMMUNITY AND ASIA) και τον οργανισμό Προμηθέα Ευρώπη (PROMETHEU - EUROPE), από 2-6-97 έως 11-6-97.

β) Ο πρώτος συμμετείχε και στο πρόγραμμα NATURA 2000, που αφορούσε απογραφή πανίδας, χλωρίδας και βιότοπων με βάση προδιαγραφές της Ε.Ε. στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

 

30. Γιώργος Γιόφτσος

 

31. Παπανδρέου Μαρία

 

32. Σακελλάρη Βάσιλικη

α) Το Τ.Ε.Ι. Λαμίας ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση του Intemational Society of Posturography απέστειλε ως εκπρόσωπό του τη Β. Σακελλάρη έκτακτη Ε.Π. στο 13ο Διεθνές Συμπόσιο “Posture and Gait:” που πραγματοποιήθηκε στις 22-26/06/97 στο Παρίσι. Στο συμπόσιο αυτό παρουσιάστηκαν οι παρακάτω δύο εργασίες με τίτλους:

V. Sakellari, S. Jones, Α.Μ. Bronstein.

Hyperventilation and Posture. Destabilizing Effects and Somatosensory Responses. Technological Educational Institute, Lamia, Greece, National Hospital for Neuτology and Neurosurgery, London and MRC Human Movement and Balance Unit, Queen Square, London.

V. Sakellarί, Α.Μ. Bronstein, S. Corna, C.A. Hammon, C.J. Wolsley.

Hyperventilation and Posture. Vestibular and Ocular Effects. MRC Human Movement and Balance Unit, Queen Square, London and Technological Educational Institute, Lamia, Greece.

β) Επίσης το Τ.Ε.Ι. Λαμίας συμμετείχε, με εκπροσώπους του τις Β. Σακελλάρη και Μ. Παπανδρέου, στο 11ο Συμπόσιο Φυσιοθεραπείας της ΕΕΕΦ (Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας) με τίτλο Δυσλειτουργία Ιερολαγονίων Αρθρώσεων Εκτατικός Μηχανισμός του Γόνατος - Σκλήρυνση κατά Πλάκας, όπου και παρουσίασαν τις ακόλουθες εργασίες:

Β. Σακελλάρη, Μ. Sc, Ph. D. Διαμόρφωση της φυσιοθεραπευτικής στρατηγικής στη σκλήρυνση κατά πλάκας. 11 ο Συμπόσιο Φυσικοθεραπείας, Αθήνα 1997.

Μ. Παπανδρέου, Μ. Sc. Φυσικοθεραπεία σε επιγονατιδομηριαία δυσλειτουργία. 11ο Συμπόσιο Φυσιοθεραπείας, Αθήνα 1997.

γ) Σε πρόσκληση του Τμήματος Σπονδυλικής Στήλης του ΚΑΤ, οι Dr. Β. Σακελλάρη και Dr. Γ. Γιόφτσος επιμελήθηκαν και παρουσίασαν μετεκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο: Μεθοδολογία έρευνας για φυσιοθεραπευτές, Νοσοκομείο ΚΑΤ, 1998.

δ) Τέλος το Τ.Ε.Ι. Λαμίας συνεισέφερε στο πρώτο τεύχος του ελληνικού επιστημονικού περιοδικού με τίτλο “Θέματα Φυσιοθεραπείας” με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών του Dr. Γ. Γιόφτσο και κα Μ. Παπανδρέου με τις ακόλουθες εργασίες:

Γ. Γιόφτσος, Μ, Sc, Ph.D. Διαδικασία αναγνώρισης προτύπων και φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση. Θέματα Φυσιοθεραπείας, 1997, 1 (1):52-58.

Μ. Παπανδρέου, Μ. Sc. Η επίδραση της P.N.F. διάταξης στην ελαστικότητα των ισχιοκνημιαίων και την επίδοση δρομέων ταχύτητας, Θέματα Φυσιοθεραπείας, 1997, 1(1):41-46.

 

 

Το Πρόγραμμα SOCRATES (Erasmus)

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας εμφάνισε ιδιαίτερη κινητικότητα ως ανεξάρτητο Ίδρυμα για το πρόγραμμα SOCRATES. Συγκεκριμένα έχει ξεκινήσει μια σειρά επαφών, επικοινωνίας και συνεργασίας με αντίστοιχα Ιδρύματα της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης διευρύνοντας έτσι τους ορίζοντες και τα πλαίσια δράσης του. Μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού έχουν μεταβεί σε αντίστοιχα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και έχουν εδραιώσει τις συνεργασίες, ενώ τόσο το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό, όσο και η σπουδαστική κοινότητα ενημερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για το πρόγραμμα και τις δυνατότητές του, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί από την πλευρά τους κάθε δυνατή ευκαιρία. Με ακαδημαϊκούς υπεύθυνους, όλο το διάστημα λειτουργίας του ως ανεξάρτητο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, κατά σειρά τους Καθηγητές, Τσιτσιπή Παναγιώτη, Λιόλιο Νικόλαο και Σαραντάκο Σταύρο και με τη νέα πλέον μορφή του ως SOCRATES (Erasmus) - αρχικά υπήρχαν τα Διεπιστημονικά Προγράμματα Συνεργασίας LC.P., σε ένα από τα οποία ανήκε και το Τ.Ε.Ι. Λαμίας - το πρόγραμμα έχει εμφανίσει ιδιαίτερη κινητικότητα στα πλαίσια ανταλλαγής φοιτητών, σε προπτυχιακό επίπεδο για ένα ή δύο εξάμηνα σπουδών, ανταλλαγής Καθηγητών και προπαρασκευαστικών επισκέψεων για. τη δημιουργία και τη συμφωνία συνεργασιών μεταξύ του Τ.Ε.Ι. Λαμίας και αντίστοιχων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Παράλληλα το Τ.Ε.Ι. Λαμίας επεξεργάζεται αυτό τον καιρό την έκδοση του οδηγού E.C.T.S. στα πλαίσια ισοτιμίας και κατοχύρωσης των μαθημάτων των μετακινούμενων σπουδαστών με το σύστημα των πιστωτικών μονάδων.

Ειδικότερα στα πλαίσια της κινητικότητας σπουδαστών έγιναν οι παρακάτω μετακινήσεις φοιτητών:

Πήγαν

Από το Τμήμα Ηλεκτρονικής οι:

- Χρηστίδης Κων/νος: Στο University of Aberdeen της Μ. Βρετανίας (1993-94), ο οποίος παρακολούθησε ένα εξάμηνο σπουδών.

- Λάμπρου Γιώργος: Στο University of Cantabria της Ισπανίας (1994-95) ο οποίος παρακολούθησε ένα εξάμηνο σπουδών.

- Γαλώνης Λουκάς: Στο University of Preston της Μ. Βρετανίας το διάστημα Σεπτέμβριος 1996- Ιούνιος 1997, ο οποίος εκπόνησε την πτυχιακή του εργασία.

-Αραβαντινός Βίκτωρ: Στο University of Preston της Μ. Βρετανίας το διάστήμα Σεπτέμβριος 1997- σήμερα, ο οποίος εκπονεί την πτυχιακή του εργασία.

 

Από το Τμήμα Ηλεκτρολογίας οι:

- Μπότης Αλέξανδρος: Στο University of Preston της Μ, Βρετανίας (1994-95), ο οποίος παρακολούθησε ένα εξάμηνο σπουδών.

- Βρυώνης Αντώνιος: Στο University of Linkoping της Σουηδίας (1993-94), ο οποίος παρακολούθησε ένα εξάμηνο σπουδών.

-Σανίδάς Βασίλειος: Στο LU.T. της Brieve (Οκτ-1995-Απρ. 1996)

 

'Ηλθαν

Στο Τμήμα Ηλεκτρονικής οι:

- Charly Robineζ Arnaud Froquet, Sylvain Martini, Skoglud George σε αντίστοιχα χρονικά διαστήματα (εξάμηνα σπουδών) από το 1994-1998 και εκπόνησαν τις πτυχιακές τους εργασίες.

-Zoel Penguίn από το LU.T. της Brieve το διάστημα Απρίλιος 1997-Ιούλιος 1997 για την εκπόνηση της πτυχιακής του εργασίας.

Την επίβλεψη έκανε ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρονικής κ. Ψαράκης Εμμανουήλ.

 

Το Πρόγραμμα Leonardo Da Vinci

Στον ουσιώδη, ευαίσθητο αλλά και ουσιαστικό τομέα της Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές του Τ.Ε.Ι., το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 1δρυμα Λαμίας εμφάνισε ιδιαίτερη και αξιόλογη κινητικότητα μέσω του προγράμματος Leonardo Da Vίηcί, επεκτείνοντας και διευρύνοντας τα πεδία της Πρακτικής Άσκησης σε χώρες της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης. Με τον τρόπο αυτό δόθηκε η δυνατότητα στους φοιτητές να ενταχθούν σε Ευρωπαϊκές παραγωγικές επιχειρήσεις και οργανισμούς και να βελτιωθεί το επίπεδο των γνώσεων και της ουσιαστικής απόκτησης προσόντων τους, για την αρμονικότερη ένταξή τους στην αγορά εργασίας μετά την απόκτηση του τίτλου σπουδών τους.

Με συντονιστές Καθηγητές τον κ. Δουλγέρη Γιώργο (Καθηγητή Εφαρμογών) για τη Σ.Τ.ΕΦ. και τον κ. Δημητρόπουλο Δημήτριο (Επίκουρο Καθηγητή) για τη Σ.Ε.Υ.Π., τους οποίους πρέπει απ' τη θέση αυτή ιδιαίτερα να ευχαριστήσουμε, και σε συνεργασία με το Τ.Ε.Ι. Αθήνας (LΕΟTHESES) έγιναν οι παρακάτω τοποθετήσεις σε παραγωγικές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Συγκεκριμένα:

 

Από το Τμήμα Ηλεκτρονικής:

- Ο σπουδαστής Σαβόπουλος Κων/νος τοποθετήθηκε στην εταιρεία BOSCH στη Γερμανία για να πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση από Σεπτέμβριο 1997- Ιούνιο 1998.

 

Από το Τμήμα Ηλεκτρολογίας:

- Η σπουδάστρια Καλαντζή Αθηνά τοποθετήθηκε στην εταιρεία INOS Automations software Gmbh στη Γερμανία για να πραγματοποιήσει την πρακτική της άσκηση από το Φεβρουάριο του 1998 - Σεπτέμβριο του 1998.

 

Από το Τμήμα Νοσηλευτικής:

-Η σπουδάστρια Τσιτιρίδου Μαρία τοποθετήθηκε σε νοσοκομείο στο Bradford της Μ. Βρετανίας για να πραγματοποιήσει την πρακτική της άσκηση από το Σεπτέμβριο του 1997Ιούνιο του 1998.

 

Επιβλέποντες είναι οι υπεύθυνοι καθηγητές των αντίστοιχων Σχολών.