ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6

Κτιριακές Εγκαταστάσεις Τ.Ε.Ι. Λαμίας

  

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1 : Κτιριακή υποδομή του Τ.Ε.Ι. Λαμίας

ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

Υπηρεσία, Σχολή, Τμήμα, Παράρτημα

Έτος κατασκευής

Συνολικό Εμβαδόν

Ιδιαίτερα γνωρίσματα

Διοικητήριο

1994

3180 m2

Στεγάζει τις Γραμματείες των Τμημάτων και όλες τις υπηρεσίες του ΤΕΙ, με αίθουσα συνεδριάσεων και αναγνωστήριο

Μεγάλο Αμφιθέατρο (Auditorium Maximum)

1994

300 Θέσεις

Έχει δρομολογηθεί ο εκσυγχρονισμός του.

Βιβλιοθήκη

Υπό κατασκευή, αποπεράτωση το 2000

2680 m2

Σύγχρονο κτήριο με Ηλεκτρονική Υποδομή και Συνεδριακό κέντρο, και σύγχρονη μηχανοργάνωση

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Τμήματα Ηλεκτρονικής, Ηλεκτρολογίας, Και από το 2000 Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Y/Η)

1994

4082 m2

10 Εργαστήρια, 10 Αίθουσες

8 γραφεία, πολλοί βοηθητικοί χώροι, ένα μικρό αμφιθέατρο χωρητικότητα 100 σπουδαστών

Κτίριο Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας (Τμήματα: Νοσηλευτικής, Φυσικοθεραπείας)

βρίσκεται στη φάση αποπεράτωσης, έτοιμο περίπου το 2001

5735 m2

1 μικρό αμφιθέατρο 10 εργαστηριακοί χώροι

Κολυμβητήριο Ολυμπιακών διαστάσεων

βρίσκεται στη φάση αποπεράτωσης, έτοιμο περίπου το 2001

21 X 50 m

Για αθλητική και εργαστηριακή χρήση

Παράρτημα Καρπενησίου (Τμήμα Δασοπονίας)

1493 m2

 

Παράρτημα Άμφισσας (Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων)

900 m2

Ενοικιασμένο κτίριο

Παράρτημα Άμφισσας (Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων), ανεγειρόμενο κτίριο

Υπό μελέτη.

Προβλεπόμενη αποπεράτωση το 2003

Κτίριο Α 2000 m2

Κτίριο Β 2800 m2

Ανεγειρόμενο κτίριο

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1 : Κτιριακή υποδομή του Τ.Ε.Ι. Λαμίας

Διαθέσιμη* κτιριακή υποδομή του ΤΕΙ Λαμίας το 1999 : 9.655 m2

Διαθέσιμη* κτιριακή υποδομή του ΤΕΙ Λαμίας το 2001-3 : 22.870m2

* δεν έχει συνυπολογιστεί το μεγάλο αμφιθέατρο και το κολυμβητήριο