Επ. Υπεύθυνος : Δρ. Γεώργιος Γιόφτσος, Επ. Καθηγητής, του Τμ. Φυσικοθεραπείας

Μέλη : Δρ. Γεράσιμος Γουδέλης, Επ. Καθηγητής του Τμ. Δασοπονίας

Δρ. Βασιλική Σακελλάρη, Εργ. Συνεργάτης του Τμ. Φυσικοθεραπείας

κ. Λεωνίδας Φορόπουλος, Καθ. Εφαρμογών του Τμ. Ηλεκτρονικής

κ. Νέστωρας Μεταφτσής, Καθ. Εφαρμογών του Τμ.Ηλεκτρολογίας

κα. Φωτεινή Κιούση, Διοικητικός Υπάλληλος του Τ.Ε.Ι

κα. Μάγδα Κοντογιώργου, Εργ. Συνεργάτης του Τμ. Φυσικοθεραπείας

κ. Δημήτριος Παπαντωνίου, Σπουδαστής

κ. Κων/νος Ρεπετσιώτης, Σπουδαστής

κ. Λινάρδος Κίμωνας, Σπουδαστής