Δρομολόγια - Προς Αθήνα
Αμαξ/χία Σταθμός Αφετηρίας(Ώρα) Σταθμός Προορισμού(Ώρα) Ώρα
1521  ΣΤΥΛΙΔΑ (5:28)  ΑΘΗΝΑ (9:12) 6:09
IC 41  ΒΟΛΟΣ (6:32)  ΠΕΙΡΑΙΑΣ (11:45) 8:57*
IC 47  ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ (6:51)  ΠΕΙΡΑΙΑΣ (11:45) 8:57*
ICE 51  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (7:06)  ΠΕΙΡΑΙΑΣ (12:05) 9:38*
603  ΔΙΚΑΙΑ (22:28)  ΑΘΗΝΑ (15:07) 11:57*
ICE 71  ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ (6:53)  ΠΕΙΡΑΙΑΣ (16:46) 14:17*
Ε 501  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (12:22)  ΑΘΗΝΑ (18:08) 15:35*
IC 53  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (14:08)  ΠΕΙΡΑΙΑΣ (19:45) 17:02*
IC 55  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (15:34)  ΠΕΙΡΑΙΑΣ (21:08) 18:23*
1523  ΣΤΥΛΙΔΑ (18:10)  ΑΘΗΝΑ (22:07) 18:51
503  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (16:33)  ΑΘΗΝΑ (22:39) 20:02*
ICE 73  ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ (13:38)  ΠΕΙΡΑΙΑΣ (23:57) 20:59*
883  ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ (19:41)  ΑΘΗΝΑ (1:03) 22:08*
605  ΟΡΜΕΝΙΟ (13:01)  ΑΘΗΝΑ (5:23) 2:26*
505  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (23:44)  ΑΘΗΝΑ (06:18) 3:29*
IC 75  ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ (21:07)  ΠΕΙΡΑΙΑΣ (7:51) 5:02*

 


* Το τρένο διέρχεται από τον σταθμό Λειανοκλαδείου