Δρομολόγια - Από Αθήνα
Αμαξ/χία Σταθμός Αφετηρίας(Ώρα) Σταθμός Προορισμού(Ώρα) Ώρα
ICE 70  ΠΕΙΡΑΙΑΣ (6:22)  ΔΙΚΑΙΑ (18:38) 8:56 *
IC 50  ΠΕΙΡΑΙΑΣ (7:19)  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (13:01) 10:13*
882  ΑΘΗΝΑ (8:21)  ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ (13:40) 11:25*
Ε 500  ΑΘΗΝΑ (9:27)  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (15:09) 11:59*
IC 52  ΠΕΙΡΑΙΑΣ (10:28)  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (16:04) 13:12*
1520  ΑΘΗΝΑ (12:22)  ΣΤΥΛΙΔΑ (16:07) 15:27
ICE 72  ΠΕΙΡΑΙΑΣ (13:24)  ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ (23:17) 15:57*
602  ΑΘΗΝΑ (14:50)  ΟΡΜΕΝΙΟΝ (8:53) 17:53*
IC 40  ΠΕΙΡΑΙΑΣ (15:55)  ΒΟΛΟΣ (21:08) 18:45*
IC 48  ΠΕΙΡΑΙΑΣ (15:55)  ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ (20:47) 18:45*
502  ΑΘΗΝΑ (16:50)  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (22:56) 19:34*
1522  ΑΘΗΝΑ (17:20)  ΣΤΥΛΙΔΑ (21:06) 20:25
ICE 54  ΠΕΙΡΑΙΑ (18:26)  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (23:27) 20:58*
IC 74  ΠΕΙΡΑΙΑ (20:06)  ΔΙΚΑΙΑ (9:06) 22:53*
504  ΑΘΗΝΑ (22:56)  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (5:35) 1:51*
604  ΑΘΗΝΑ (23:55)  ΟΡΜΕΝΙΟ (17:09) 2:54*

 


* Το τρένο διέρχεται από τον σταθμό Λειανοκλαδείου